Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

24. Ceny Thálie 2016


Slavnostní ceremoniál (25.3. v ND) se pokusila HA nabídnout v nové podobě (výtvarné, scénické i moderátorské).
Z rukou ministra kultury a prezidenta HA převzala Cenu Thálie 2016 za celoživotní herecké mistrovství paní Alena Vránová.

Záznam ČT


Detailní informace o uplynulém ročníku (i dvacetitřech předcházejících) naleznete na: www.thalie.cz

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix