Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Dům 4 múz

2015-10-30 09.45.04
S Nadací Charta 77 (v zastoupení ředitelkou Boženou Jirků – viz foto) uzavřela Herecká asociace (30.10.2015) – Memorandum o spolupráci.

deklarace2016
Ve stejném duchu byla uzavřena Deklarace o spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu (5.5.2016). Společně se pokusíme zrealizovat Usnesení Vlády ČR (21.12.2005) o vybudování „Penzionu pro umělce – seniory a válečné veterány“.
(Na snímku prezident HA s Ing. Jaroslavem Vodičkou, předsedou ČSBS.)
Společně probíhají jednání s Prahami 4, 5, 6 a 8 o možnosti vzniku Domu 4 múz.
Domov bude určen výhradně seniorům z rodiny výkonných umělců. Již teď jsem byl vyzván, abych vás o této skutečnosti informoval a požádal všechny,
aby buď zvážili tuto možnost a přihlásili se Herecké asociaci se svým zájmem o ubytování v těchto prostorách nebo nás informovali o případném zájemci
z vašeho okolí.

Jednání se zřizovateli o detailech i financování případných objektů je časově náročné – proto prosím případné žadatele o trpělivost…
Ovšem vás budeme aktuálně informovat.

Jiří Hromada
prezident Herecké asociace
mail: herecka.asociace@cmkos.cz

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix