Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Aktuální situace v dabingu

Aktuální situace v dabingu

WEB – CHRAŇ SVOU PROFESI: www.chransvouprofesi.cz
FB – CHRAŇ SVOU PROFESI: www.facebook.com/chransvouprofesi
DABING – HERECKÁ SOLIDARITA
č. účtu: 107-8706490247/0100
variabilní symbol: 682016

Vyjádření Herecké asociace k aktuální situaci v dabingu


Po roce a půl úsilí došla HA k závěru, že není v jejích silách ani za pomoci agenturního zastupování prosadit změnu přístupu většiny zadavatelů a výrobců dabingu.
Agentura, aktuálně jediný legální prostředek – v tomto případě MPG – nekončí, ale stává se běžným správcem a agentem zastupovaných umělců, který se i na dále bude řídit KODEXEM DABINGU Herecké asociace.
Zvrátit současný stav je v daném právním rámci mimo možnosti HA, avšak HA nepřestává usilovat o zlepšení podmínek herců ( nejen v dabingu ) a pracuje na nové cestě změnou legislativy.

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix