Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Dabing – herecká solidarita

Dabing – herecká solidarita

č. účtu: 107-8706490247/0100
variabilní symbol: 682016

Ivan Trojan zareagoval na statečný postoj herců (které zastupuje agentura MPG od 1.5.2014, a kteří již několik měsíců nejsou obsazováni) tím, že zaslal na konto HA finanční příspěvek, ze kterého by mohli čerpat ti z vás, kteří se ocitli v mimořádné finanční nouzi.
Protože několik dalších kolegů a kolegyň zareagovalo dobrou vůlí rovněž přispívat na tento účel, rozhodlo se prezídium HA založit samostatný účet (107-8706490247/0100), který bude sloužit k této podpoře. Prosíme, aby jste vždy uvedli variabilní symbol: 682016. Děkujeme vám všem, kteří poskytnete finanční podporu a prosíme, aby jste vždy uvedli své jméno (abychom věděli komu náleží náš upřímný dík).
Žádosti o podporu vyhodnotí dabingová sekce a následně obratem projedná prezidium HA.

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix