Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Dabing – Studio Barrandov a.s.

Barrandov Studio a.s. uznalo chybu a dabérům platí.

Milí členové Herecké asociace, přátelé, protože stále přibývaly vaše stížnosti na pozdní vyplácení odměn a na neúplné informace potřebné k identifikaci vyplácených pořadů dabingovou divizí Barrandov Studia a.s. – kontaktovali prezident HA Václav Postránecký a náš právník Mgr. Vladimír Petříček vedení společnosti se žádostí o razantní změnu přístupu k umělcům.

Reakcí na to byl dopis ze dne 5. 11. 2010, kterým se Barrandov Studio a.s. hlásí ke svým závazkům v plné výši s tím, že snad jedinou omluvou pro společnost může být její nezaviněná druhotná platební neschopnost. Současně společnost přislíbila, že se v co nejkratší době s výkonnými umělci vyrovná.

To však v žádném případě nezbavuje tuto, ani žádnou jinou společnost odpovědnosti důsledně  plnit závazky, vyplývající z uzavřených smluv i do budoucna. Je proto na každém jednotlivém výkonném umělci – do jaké míry je ochoten tolerovat případná další neplnění smluvních podmínek od svých zaměstnavatelů.

Pokud máte problém s nedodržováním smluvních podmínek v dalších studiích, dejte nám vědět.

V tomto směru je Herecká asociace připravena, tak jako nyní, svým členům pomáhat.

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix