Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Dabing – Studio Barrandov a.s.

Barrandov Studio a.s. uznalo chybu a dabérům platí.

Milí členové Herecké asociace, přátelé, protože stále přibývaly vaše stížnosti na pozdní vyplácení odměn a na neúplné informace potřebné k identifikaci vyplácených pořadů dabingovou divizí Barrandov Studia a.s. – kontaktovali prezident HA Václav Postránecký a náš právník Mgr. Vladimír Petříček vedení společnosti se žádostí o razantní změnu přístupu k umělcům.

Reakcí na to byl dopis ze dne 5. 11. 2010, kterým se Barrandov Studio a.s. hlásí ke svým závazkům v plné výši s tím, že snad jedinou omluvou pro společnost může být její nezaviněná druhotná platební neschopnost. Současně společnost přislíbila, že se v co nejkratší době s výkonnými umělci vyrovná.

To však v žádném případě nezbavuje tuto, ani žádnou jinou společnost odpovědnosti důsledně  plnit závazky, vyplývající z uzavřených smluv i do budoucna. Je proto na každém jednotlivém výkonném umělci – do jaké míry je ochoten tolerovat případná další neplnění smluvních podmínek od svých zaměstnavatelů.

Pokud máte problém s nedodržováním smluvních podmínek v dalších studiích, dejte nám vědět.

V tomto směru je Herecká asociace připravena, tak jako nyní, svým členům pomáhat.

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Cena diváka
HLASUJTE I VY
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix