Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Divadelní Noviny – Ondřej Kepka

Kolegyně a kolegové!

Každá nová divadelní sezóna začíná pro hereckou obec tradičními akcemi, jejímiž pořadateli je také Herecká asociace.
Nejprve jsou udělovány Ceny Františka Filipovského za dabing – letos proběhl už Dvacátý třetí ročník – a nejprestižnější Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu získali Jan Přeučil a Marie Drahokoupilová – dva úžasní dabéři a spoluzakladatelé české dabingové školy.

Tyto ceny vždy otevírají řadu otázek, které se týkají dabingu. Například se stále ozývají hlasy, že by bylo lepší filmy titulkovat – nebo je rovnou vysílat jen v původním znění, aby se divák zdokonaloval v cizích jazycích.

Herecká asociace se o dabing vždy značně zajímala – někdy dokonce i na úkor jiných aktivit, což ji někteří nedabující kolegové vyčítali. Prezidium HA se snažilo a snaží být na straně těch, kteří chtějí udržet kvalitu českého dabingu, podpořit toto „rodinné stříbro“ – i když komerční tlaky, které dabéry nutí k čím dál většímu pracovnímu tempu, těmto snahám často nepřejí.

Druhou významnou hereckou cenou, která se uděluje v této době, je cena Televizní objev roku. Herecká asociace ji vymyslela v roce 2005 a „Talent roku“ se stal součástí jednoho ze tři nejstarších filmových a televizních festivalů v naší republice – Novoměstského festivalu komedií ( dříve se tomuto festivalu také říkalo Hrnec smíchu – podle jedné z udělovaných cen).

Jedná se o cenu pro mladého umělce, který nějak významně zazářil v hrané roli v rámci televizního projektu. Cenu uděluje Prezídium Herecké asociace a máme velkou radost, že „Talent roku“ – ač je vždy udělen především za televizní debut – je často svědkem startu výrazné herecké mediální kariéry. Prvním nositelem byl v roce 2005 Marek Taclík, dále Tereza Bebarová, Jitka Čvančarová, Martha Issová, Veronika Kubařová, Marika Šopovská, Hana Vagnerová, Petr Lněnička, Martin Hofmann, Sabina Rojková, Roman Šťabrňák a v minulém roce Štěpán Kozub.

Samozřejmě, že udělování různých ocenění je jen špičkou ledovce práce Herecké asociace. Důležité jsou méně viditelné akce, které pomáhají hercům a herečkám udržet důstojné pracovní podmínky. Na druhou stranu každé ocenění, které podporuje profesionalitu herecké práce, kvalitu a jedinečnost, je nesmírně důležité. Jde o to upozornit na špičkové výkony a oddělit ty, kteří jsou skutečnými profesionály od těch, kteří si na ně jen „hrají“ – a věřte – není jich poslední dobou málo.

Vaše prezídium Herecké asociace

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix