Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Herecká asociace aneb jsou zdrojem podpory herecké odbory?

Herecká asociace aneb jsou zdrojem podpory herecké odbory?

Často narážím na mírný úšklebek, když se moji kolegové dovědí, že jsem činný v Herecké asociaci… Přišel jsem k tomu ale vlastně jako „slepý k houslím“…

Když se nám před několika lety vedení našeho divadla snažilo vnutit na místo zaměstnaneckých smluv smlouvy o dílo na základě autorského zákona, bylo mi jasné, že by to mohlo mít za následek počátek likvidace stálého hereckého souboru. Výhružky tehdejšího šéfa ve stylu „na mně záleží, jaké smlouvy, a zdali vůbec nějaké smlouvy vám nabídnu“, silně zneklidňovali nejen mě. Rozhodl jsem se tedy poprvé zúčastnit se Valné hromady HA, abych se poradil, co máme dělat. Nikdo z mých kolegů si nechtěl „kazit“ vyjímečně volnou neděli „odborářským“ zájezdem do Prahy, tak jsem vyrazil sám.

Zcela nečekaně mi byly proplaceny jízdenky a když jsem konečně v závěru schůze vyblekotal, co se ve zlínském divadle děje, dostalo se mi okamžitě ujištění o maximální podpoře. To se také následně stalo. Hned druhého dne zatelefonoval prezident HA tehdejší primátorce Zlína a ta pak okamžitě řediteli divadla s požadavkem, že si žádné úpravy zaměstnaneckosmluvních vztahů nepřeje. S následnou pomocí právníka HA, pana Mgr. Petříčka se nám nakonec podařilo nejen vybudovat velmi solidní vztahy s vedením divadla, ale dostali jsme všichni v průběhu asi tří let zaměstnanecké smlouvy na dobu neurčitou, což velmi uklidnilo rozjitřenost, která v divadle byla, a přispělo velkou měrou ke zvýšení pohody a klidu k naší umělecké práci. Koneckonců nasazení a výsledky, kterých nyní dosahujeme, jsou toho výmluvným důkazem.

Chápu snahu každého šéfa vytvořit si svůj herecký tým a mít možnost jej obměňovat. V daných podmínkách oblastního divadla vzdáleného od velkých měst, kdy jsou navíc možnosti přivýdělku mizivé, ( v oboru pak téměř nulové), platí ono heslo lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.

Ačkoliv nejsem žádným milovníkem schůzování a politikaření, ověřil jsem si tak v praxi, že význam a podpora Herecké asociace mají skutečně smysl. Podařilo se nám odvrátit nejen zřejmě postupný přechod divadla na stagionu, ale konsolidovat i vztahy s vedením na nynější, věřím, že přátelskou úroveň.

A to se odráží i v naší tvorbě. Ostatně, přijeďte se podívat. Srdečně vás zvu do Městského divadla ve Zlíně!

Gustav Řezníček

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix