Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Herecká asociace informuje

Herecká asociace informuje

Vždycky mě udiví, když se i v odborných divadelních kruzích- přes množství tiskových konferencí, zpráv či rozhovorů v tisku – setkávám s naprostou neznalostí toho, jak probíhají nominace na Cenu Thálie. Jsme o něco více než v polovině přípravy nového ročníku, tak snad znovu vysvětlení alespoň za činoherní komisi. Je ze všech nejpočetnější, což je pochopitelně dáno tím, že profesionálních činoherních inscenací se za rok uskuteční kolem tří set. Číslo není přesné, s evidencí je to obtížné a svou roli v tom často hraje i to, že někdy se dílo pohybuje na hraně žánrů a je třeba se dohodnout, které komisi vlastně patří. Co třeba s Othellem, kde je sice použit Shakespearův text, ale principem je jednoznačně pohybové divadlo ?

Činoherní komisi tvoří třináct členů: Jiří Fréhar, Alexandra Gasnárková, Jiří Hanák, Jan Kerbr, Taťána Lazorčáková, Luděk Nešleha, Miroslav Ondra, Jana Paterová, Marie Procházková, Miroslav Rataj, Jan Šotkovský, Radka Tesárková a Michal Zahálka. Od 1. prosince 2016 do 30.listopadu 2017 komise zhlédne kolem sto padesáti inscenací. /Ročník vždy končí už v listopadu, protože divadla si stěžovala, že uvádějí nové premiéry i v druhé polovině prosince a komise je nestačí navštívit/. Vzhledem ke kvantitě inscenací je jasné, že nelze vidět všechny. Soustřeďujeme se tedy na tituly, které považují za zásadní sama divadla, dostáváme tipy od diváků /často velmi poučených/ i kritiků, probíráme se celostátním i regionálním tiskem. Každý rok také dostaneme koncem roku velký balík tipů, které pošlou jak divadla, tak jejich fanoušci. Nic neopomineme. Často se tvrdí, že navštěvujeme jen tzv. kamenná divadla, ale pokud se poctivě podíváme na nominace, je na první pohled jasné, že to není pravda. Stejně tak jako tvrzení, že dáváme přednost Praze a pomíjíme regionální divadla. Rozhodující je pro nás kvalita herecké práce bez ohledu na to, kde vznikla.
Samozřejmě všichni členové komise mají svá povolání a není v silách jednotlivce zhlédnout všech sto padesát titulů. Proto máme takové tři vnitřní „sekce“: severní Moravu, jižní Moravu a Čechy včetně Prahy. V praxi to pak vypadá tak, že všechny sekce dávají své tipy a ostatní pak navštěvují tyto vytipované inscenace. Znamená to tedy především spoustu výjezdů, při nichž si užíváme slasti našich „skvělých“ dálnic. Celá komise tedy vidí ty výkony, z nichž se pak skládají desítky mužských a ženských hereckých výkonů včetně dvou hlavních trojic. Na závěrečném „nominačním“ zasedání se často diskutuje dost bouřlivě, výsledkem však musí být společná dohoda, proto se nakonec o výkonech hlasuje. Na to, komu konkrétně z těch tří Kolégium herecké asociace Thálii udělí, nemá už komise žádný vliv. Pokud jde o cenu pro mladého činoherce do třiatřiceti let, uděluje ji Prezídium herecké asociace.
Chtěla bych ocenit, že za celou dobu, kdy zastávám funkci předsedkyně činoherní komise, pracujeme zcela svobodně a prezídium do našich nominací nikdy nezasahovalo, ať byl v jeho čele kdokoliv.
Jana Paterová

 

 

 

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix