Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

55. Jubilejní Poděbrady jinak

55. Jubilejní Poděbrady jinak


Herecká asociace má záštitu nad tímto festivalem prózy a poezie. Vítězům I. a II. kategorie (střední a vysoké školy) uděluje ocenění (foto: Barbora Vágnerová se starostou a prezidentem HA).

Prezident HA se zúčastnil závěru festivalu a strávil večer, kdy přebrali Křišťálové růže (a zasadili si ty živé do zámeckého záhonu) – Soňa Červená, Václav Postránecký a Milan Kňažko (aktuální nositel Thálie). Přítomná byla i Emília Vašáriová. Všechny (včetně starosty Poděbrad) pak prezident HA pozval k přátelskému sezení (viz. foto) – plném vzpomínek na bývalá divadla poezie a výhrad k hereckým školám, které dnes dokonce ruší předmět Umělecký přednes.

Problém – Konzervatoř Brno

Na prezidenta HA se obrátila pedagožka herectví na Konzervatoři Brno s žádostí o pomoc v případu studentky 5. ročníku (18 let) této školy, které ředitel zakázal účast na Poděbradských dnech poezie z důvodu nevhodně vybraného – dle jeho názoru vulgárního textu E. Bondyho. Tato studentka se přesto této soutěže zúčastnila (jako amatér) za doprovodu své pedagožky a získala Cenu Českého rozhlasu. Přes tento úspěch, dostala tato pedagožka výtku a stržení osobního ohodnocení z důvodu nedodržení kázně za to, že uvedenou studentku doprovázela.

Obrací se proto na HA a Ministerstvo školství s prosbou o pomoc a podporu v tomto nebezpečně precedentním případě.

Prezident HA napsal a odeslal protestní dopis řediteli školy. Jeho kopii – náměstkovi ministryně školství Píclovi, který má tuto problematiku v gesci.
Protože se případu ujala i média (Divadelní noviny, iDNES a ČT – 168 hodin) – ředitel se pedagožce omluvil, výtku stáhl a osobní ohodnocení ponechal v plné výši.

logo

Konzervatoř Brno
MgA. Pavel Maňásek
ředitel

6. května 2017

Dobrý den pane řediteli,

Herecká asociace je oborovou, odborovou platformou, která hájí práva na svobodnou uměleckou tvorbu – v tomto případě ve všech disciplínách herecké praxe.

V tomto smyslu se snažíme především podporovat studenty herectví, abychom jim ozřejmili, s jakými úskalími se mohou po absolvování středních či vysokých škol setkat. Spolupráce s těmito školami bývá velmi vstřícná – proto jsem byl velmi překvapen Vaším velmi ostrým způsobem, jakým jste zhodnotil vaši studentku 3. ročníku herectví Pavlu Limmlovou pro její zájem zúčastnit se 55. ročníku festivalu poezie a prózu v Poděbradech (nad kterým má HA záštitu) – s vlastním výběrem textů uznávaného básníka Egona Bondyho. Přes určitá místa v textu, která nekonvenují všeobecnému vkusu – si plnoletá interpretka vybrala s velkým pochopením k tomu, co chce vyjádřit právě tuto cestu…

Pane řediteli, osobně jsem byl jejímu výkonu přítomen a byl jsem velmi překvapen jeho zralostí a schopností interpretovat složité záchvěvy výpovědi dívky, kterou život vystavil nelehkému údělu. Diváci naslouchali bez dechu, bez jakýchkoliv poznámek i k velmi pro někoho nepřijatelným vulgaritám, které se však vzhledem ke kontextu celé interpretace stávaly i nadále výsostnou poesií.

Proto si Vás dovolím jménem prezidia Herecké asociace, které bylo seznámeno s Vaším velmi ostrým odsouzením jejího vystupování (i přes to, že nereprezentovala Vaší školu, ale sama sebe, přes to, že získala velmi prestižní Cenu ČRo, a přesto, že byla odborníky z celé republiky velmi pozitivně ohodnocena) vyzvat, abyste zvážil svůj postup a přijal ocenění vaší studentky jako důkaz svobody uměleckého vyjádření na výsostné úrovni (zaručené Listinou lidských práv a svobod a evropskými směrnicemi svobody slova a vyjadřování).

V těchto kontextech je pro nás naprosto neuvěřitelné, že jste sáhl k potrestání paní Mgr. Věry Zástěrové, pedagožky vaší Konzervatoře za to, že studentce nezabránila se festivalu zúčastnit. Domníváme se, že Vaše výtka a odebrání osobního ohodnocení jsou kroky naprosto nepřiměřené. Umělecké školství má za cíl vychovávat v studentech tvůrčího ducha – ať už prostřednictvím hudby nebo mluveného slova. Za to si studentka i její pedagožka zaslouží spíše uznání a pochvalu.

Ať se Vaší škole nadále daří vychovávat tak inspirativní studenty…
S pozdravem

MgA. Jiří Hromada
prezident HA
Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook





Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix