Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Každý člen Herecké asociace má možnost si přečíst na sekretariátu HA:

  • Zprávu o hospodaření HA za rok 2009 včetně zprávy kontrolní  komise
  • Návrh rozpočtu HA na rok 2010
  • Zhodnocení hospodaření   NŽU za rok 2009
Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix