Podepsání smlouvy s firmou Czech Teleaxis

Podepsání smlouvy s firmou Czech Teleaxis

Firma Czech Teleaxis se stala marketingovým partnerem Cen Thálie. Velmi intenzivně spolupracuje s HA na financování a podobě dalších ročníků Cen Thálie. Záměrem je zprostředkovat tuto společenskou událost stále většímu počtu návštěvníků divadel, ať už televizním přenosem nebo informačními stojany v divadlech. Firma Czech Teleaxis nabídla Herecké asociaci smluvní partnerství na tři roky s opcí na další tři roky. Za Hereckou asociaci podepsal smlouvu 21.11.2011 - MgA. Jiří Hromada, prezident HA, za Czech Teleaxis - ing. Peter Kovarčík, jednatel společnosti.

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434