Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Porota cen F. Filipovského – prohlášení HA

Přelouč, 20.září 2014

Herecká asociace oznamuje, že její zástupci (Martina Hudečková, Otakar Brousek ml.) vystupují z odborné poroty pro udílení Cen F. Filipovského v Přelouči.

V porotě jsou většinově zástupci studií, která zatím odmítají přijmout předkládáná pravidla spolupráce (agenturní zastoupení herců), jež mohou podpořit úsilí o zachování tradiční kvality českého dabingu (185 herců, vynikajících dabérů, z nichž mnozí jsou nositeli Ceny F. Filipovského již ostentativně není půl roku obsazováno, dokonce jsou někteří přeobsazováni z rolí v několikaletých seriálech, které si český divák zamiloval).

Odchod z poroty je míněn na přechodné období – věříme, že se brzy vše vyřeší ve prospěch českého diváka, a že zástupci HA znovu do poroty zasednou.

Herecká asociace nadále bude udělovat Cenu za celoživotní mistrovství herci a herečce – protože o tom rozhoduje prezidium HA, které má garanci v tom, že ocení osobnosti spoluvytvářející tradiční, dlouhodobě celosvětově uznávanou vysokou úroveň dabingu.

Jiří Hromada, prezident HA
Zdeněk Hruška, vedoucí dabingové sekce HA

P.S. Některá studia jsou zastoupena svými zástupci. Další studia jsou zastoupena představiteli televizí, které jim zadávají zakázky. Protože HA má v porotě pouze dva členy, jsou vždy přehlasováni zájmem studií.

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix