Pozvánka na Valnou hromadu Herecké asociace

Pozvánka na Valnou hromadu Herecké asociace

Prezidium Herecké asociace si Vás dovoluje tímto pozvat na Valnou hromadu Herecké asociace, která se koná v neděli dne 16. října 2011 od 9,00 hod. do cca 13,00 hod. v Činoherním klubu, o.p.s. Ve Smečkách 594/26, 110 00 Praha 1 Program valné hromady Zahájení Volba volební a návrhové komise Zpráva o činnosti HA a jejího prezidia od poslední VH dne 3. 10. 2010 Zpráva o hospodaření HA za rok 2010 včetně zprávy revizní komise Návrh rozpočtu HA na rok 2011 Informace zástupců HA v ČMKOS, ve výboru společnosti Intergram, ve Výboru Sdružení výkonných umělců, ve správní radě NŽU a v mezinárodní organizaci FIA Návrh programu HA na další volební období Různé Volby – přestávka Zpráva volební komise Diskuse Usnesení Závěr Zveme samozřejmě i nečleny, kteří se mohou valné hromady rovněž zúčastnit, byť bez práva hlasovat. Za prezidium Herecké asociace Václav Postránecký v.r. prezident Herecké asociace Praze dne 19. září 2011

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434