Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Pozvánka na Valnou hromadu Herecké asociace

Prezidium Herecké asociace si Vás dovoluje tímto pozvat na

Valnou hromadu Herecké asociace, která se koná v neděli dne 16. října 2011

od 9,00 hod. do cca 13,00 hod. v Činoherním klubu, o.p.s.

Ve Smečkách 594/26, 110 00 Praha 1

Program valné hromady

 1. Zahájení
 2. Volba volební a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti HA a jejího prezidia od poslední VH dne 3. 10. 2010
 4. Zpráva o hospodaření HA za rok 2010 včetně zprávy revizní komise
 5. Návrh rozpočtu HA na rok 2011
 6. Informace zástupců HA v ČMKOS, ve výboru společnosti Intergram, ve Výboru Sdružení výkonných umělců,
  ve správní radě NŽU a v mezinárodní organizaci FIA
 7. Návrh programu HA na další volební období
 8. Různé
 9. Volby – přestávka
 10. Zpráva volební komise
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

Zveme samozřejmě i nečleny, kteří se mohou valné hromady rovněž zúčastnit, byť bez práva hlasovat.

Za prezidium Herecké asociace

Václav Postránecký v.r.
prezident Herecké asociace

Praze dne 19. září 2011

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix