Projekt FIA Rovné pracovní příležitosti ve filmu, televizi a divadle

Projekt FIA Rovné pracovní příležitosti ve filmu, televizi a divadle

FIA v minulých dnech dokončila projekt financovaný EU, jehož cílem bylo zmapování rovnoprávnosti  v získávání pracovních příležitostí a sociální situaci v oblasti divadla, filmu a televize. Jeho výsledkem je  je studie „Věk, pohlaví a zaměstnávání výkonných umělců v Evropě“. Projekt vznikl proto, že se mnoho hereček cítí znevýhodněno ve vztahu ke svým mužským protějškům  v nabídce pracovních příležitostí, zvláště v pozdějším věku, a jeho cílem bylo hledání řešení této situace. Na základě získaných informací vznikla příručka „Handbook of Good Practises to Combat Stereotypes and Promote Equal Opportunities in Film, Television and Theatre /Jak se dosáhnout a podporovat  rovné příležitosti ve filmu, televizi a divadle/, kterou napsal projektový konzultant Richard Polacek. Vychází ze seminárních diskusí konaných v Bledu, Bruselu, Edinburku, Marseille, a Stockholmu, jichž se zúčastnili výkonní umělci pracující jak ve veřejné tak soukromé sféře. Příručka si klade za cíl vzbudit pozornost této otázce nejen u výkonných umělkyň, ale i u zaměstnavatelů, stejně tak dramatiků, scénaristů režisérů a všech, kdo se podílejí na vzniku televizního, filmového či jevištního díla. V pondělí 29. listopadu se v řadě evropských zemí konaly tiskové konference k vydání výše zmíněné příručky. V naší zemi, vzhledem k malému zájmu výkonných umělkyň, jsme tomuto kroku nepřikročili. Každému, kdo by o tuto příručku projevil zájem, můžeme příručku zaslat v elektronické podobě v angličtině.

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434