Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

S premiérem o navýšení platů herců

S premiérem o navýšení platů herců

s_premierem_o_navyseni_platu

Společně s ministrem kultury D. Hermanem (a jeho náměstky) jsme my (zástupci celostátních organizací živé kultury) byli u premiéra B. Sobotky (24.11.) svědky velmi vstřícné atmosféry a připravenosti ze strany představitelů státu. Rozhodně je nutné trvat na vícezdrojovém financování divadel (intenzivnějším zapojením krajů) a na navýšení Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (o slíbených 300 milionů korun). S tím souvisí systémové řešení podpory navýšení hereckých platů tak, aby o tuto částku (poskytnutou státem) nezkrátili zřizovatelé svou dotaci místnímu divadlu. Naprostou shodu získal náš letitý návrh zrušit tarifní tabulky a stanovit pro odměňování tabulku jedinou (se záměrem posílit vyšší nástupní platy a s možností oceňovat umělce také podle počtu let jeho působení v angažmá).
V praxi to znamená, že tarify č. 1 a č. 2 budou zrušeny a nahrazeny tabulkou č. 3 – tím by mělo dojít v roce 2017 k valorizaci platů herců až o 9,4 %.

Nejhůře placení zaměstnanci kultury si podle premiéra polepší

Nejhůře placení zaměstnanci v kultuře nebo školství by si podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) mohli od července 2017 finančně polepšit. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí počítá s tím, že by z nejnižších dvou platových tarifů při jejich zrušení přešli do vyššího. Jejich nároková mzda by se tak zvýšila o pět a devět procent, uvedl premiér po dnešním jednání s ministry a zástupci odborů na Úřadu vlády.

„Samozřejmě odbory projevily přání, aby ta tarifní změna začala platit dříve než 1. července, nicméně bude to ještě vyžadovat jednání a především hledání finančních prostředků,“ uvedl Sobotka. Návrh ministerstva pokládá za rozumný a za jednu z největších změn tarifních tabulek za několik let.

Opatření, na které by vláda musela pro druhou polovinu příštího roku najít ve státním rozpočtu 1,08 miliardy korun, by platilo kromě zaměstnanců v kultuře pro nepedagogické pracovníky v regionálním školství, sociální pracovníky nebo administrativní a technické zaměstnance ve zdravotnictví. Vztahovat by se mělo také na obecní zaměstnance. Na mzdy pracovníků, kteří jsou placení z rozpočtů krajů a obcí, by samospráva musela podle návrhu ministerstva vyšetřit 764 milionů korun.

Sobotka poznamenal, že v prvním a druhém platovém stupni je zhruba třetina platů pod úrovní minimální mzdy a zaměstnanci jsou kompenzování nadtarifními složkami. Ministerský návrh by to odboural, kromě nejnižších dvou počítá i se zrušením páté z dosavadních devíti tarifních stupnic. Nově by jich tak bylo šest. Všechny tarifní stupně by se tak podle premiéra dostaly nad úroveň minimální mzdy. „Také bychom do značné míry srovnali odměňování ve veřejném sektoru s ekonomickou realitou,“ podotkl Sobotka.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO), který byl jednání přítomen, s opatřením podle předsedy vlády souhlasil, podobně jako ostatní účastníci jednání.
Převzato z www.ceskenoviny.cz

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix