Senior Prix 2013

Senior Prix 2013

Senior Prix 2013, ND Smíchov, 10.11. a) na Valné hromadě Intergramu (26.6.) bylo dojednáno rozšíření oceněných SP 2013. b) Správní rada NŽU návrh akceptovala (15.8.) a ocenila místo 35 umělců - 50 ! c) Senior Prix 2013 na návrh Herecké asociace obdrželi: E. Černá, J. Kovalevská, S. Malý, P. Nárožný, S. Oubram, K. Pospíšil, J. Přeučil, O. Racková-Doležalová, J. Someš, M. Stránský st. d) moderátorkou slavnostního předání Senior Prix 2013 (10.11.) byla za HA Valerie Zawadská   Všichni ocenění umělci Bakala Jiří zpěvák, hlasový obor - baryton (1938) Baxa Jiří houslista (1930) Černá Emma herečka (1937) Černohouz Milan zpěvák, hudebník (1943) Dědek Vladimír houslista (1939) Eger František houslista (1933) Ferchländer Josef gymnasta, akrobat, artista (1942) Fiala Petr klavírista, dirigent, skladatel (1943) Grigorov Božidar zpěvák, hlasový obor - basbaryton (1938) Hájková-Ledinská Gerta zpěvačka,hlasovýobor-1.soprán (1936) HampelAlfréd zpěvák,hlasovýobor-tenor (1939) Hampl Josef houslista (1942) Hendrichová Jindřiška zpěvačka,hlasovýobor-soprán (1936) Heroldová Věra opernípěvkyně,hlasovýobor-soprán (1921) Hrdina Emanuel hráč na lesní roh (1939) Jakubec Josef houslista (1939) Koutník Luděk houslista (1926) KovalevskaJelena baletka (1934) Koželuh Miroslav trombonista (1933) Kožušník Karel zpěvák,hlasovýobor-tenor (1937) Kubišová Marta zpěvačka (1942) Kuschmitz Vítězslav výtvarník, loutkoherec, pedagog (1935) Landa Ladislav opernípěvec,hlasovýobor – basbaryton (1939) Malý Stanislav herec (1933) Najnar Jiří houslista, violista (1941) Nárožný Petr herec (1938) Nerad Jiří zpěvák,hlasovýobor-baryton-basbaryton (1939) Oubram Stanislav herec (1939) Panýrková Jaroslava moderátorka, herečka, hlasatelka (1939) Platilová Dagmar harfistka (1943) PolívkaAntonín klarinetista (1933) Pospíšil Karel herec (1938) Přeučil Jan herec (1937) Racková-Doležalová Olga herečka (1934) Rektorys Artuš hráč na lesní roh (1935) Růžička Josef koncertní klavírista (1943) Růžička Karel hudebník, pedagog, skladatel (1940) Ryvola Mirko písničkář, zpěvák, kytarista (1942) Slavík Bohumír violista (1927) Someš Jaroslav herec (1941) Souček Vladislav sbormistr (1937) Staněk Pavel dirigent, skladatel (1927) Stránský Miloš herec (1938) Tichý Antonín dirigent, skladatel (1934) Valter Jan fagotista (1942) Vlk František tympánista (1942) Vodňanský Jan spisovatel, herec, zpěvák, autor textů písní (1941) Vrbová Jitka zpěvačka (1940) Zahradník Zdeněk klavírista,varhaník,hudebnírežisér (1936)       NADACEŽIVOTUMĚLCEudělujejižodroku1993oceněníSENIORPRIXjakopoděkovánízaceloživotníuměleckoučinnosthercům,tanečníkům,operním,populárními sborovýmzpěvákům,orchestrálnímisólovýmumělcům.   www.nadace-zivot-umelce.cz  

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434