Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Senior Prix 2013

Senior Prix 2013, ND Smíchov, 10.11.
a) na Valné hromadě Intergramu (26.6.) bylo dojednáno rozšíření oceněných SP 2013.
b) Správní rada NŽU návrh akceptovala (15.8.) a ocenila místo 35 umělců – 50 !
c) Senior Prix 2013 na návrh Herecké asociace obdrželi: E. Černá, J. Kovalevská, S. Malý, P. Nárožný, S. Oubram, K. Pospíšil, J. Přeučil, O. Racková-Doležalová, J. Someš, M. Stránský st.
d) moderátorkou slavnostního předání Senior Prix 2013 (10.11.) byla za HA Valerie Zawadská


 

Všichni ocenění umělci

Bakala Jiří

zpěvák, hlasový obor – baryton

(1938)

Baxa Jiří houslista

(1930)

Černá Emma herečka

(1937)

Černohouz Milan

zpěvák, hudebník

(1943)

Dědek Vladimír houslista

(1939)

Eger František houslista

(1933)

Ferchländer Josef

gymnasta, akrobat, artista

(1942)

Fiala Petr klavírista, dirigent, skladatel

(1943)

Grigorov Božidar zpěvák, hlasový obor – basbaryton

(1938)

Hájková-Ledinská Gerta zpěvačka,hlasovýobor1.soprán

(1936)

HampelAlfréd

zpěvák,hlasovýobortenor

(1939)

Hampl Josef houslista

(1942)

Hendrichová Jindřiška

zpěvačka,hlasovýoborsoprán

(1936)

Heroldová Věra

opernípěvkyně,hlasovýoborsoprán

(1921)

Hrdina Emanuel hráč na lesní roh

(1939)

Jakubec Josef houslista

(1939)

Koutník Luděk houslista

(1926)

KovalevskaJelena baletka

(1934)

Koželuh Miroslav trombonista

(1933)

Kožušník Karel zpěvák,hlasovýobortenor

(1937)

Kubišová Marta zpěvačka

(1942)

Kuschmitz Vítězslav výtvarník, loutkoherec, pedagog

(1935)

Landa Ladislav

opernípěvec,hlasovýoborbasbaryton

(1939)

Malý Stanislav herec

(1933)

Najnar Jiří houslista, violista

(1941)

Nárožný Petr herec

(1938)

Nerad Jiří zpěvák,hlasovýoborbaryton-basbaryton

(1939)

Oubram Stanislav herec

(1939)

Panýrková Jaroslava moderátorka, herečka, hlasatelka

(1939)

Platilová Dagmar harfistka

(1943)

PolívkaAntonín klarinetista

(1933)

Pospíšil Karel herec

(1938)

Přeučil Jan herec

(1937)

Racková-Doležalová Olga herečka

(1934)

Rektorys Artuš hráč na lesní roh

(1935)

Růžička Josef koncertní klavírista

(1943)

Růžička Karel hudebník, pedagog, skladatel

(1940)

Ryvola Mirko písničkář, zpěvák, kytarista

(1942)

Slavík Bohumír violista

(1927)

Someš Jaroslav herec

(1941)

Souček Vladislav sbormistr

(1937)

Staněk Pavel dirigent, skladatel

(1927)

Stránský Miloš herec

(1938)

Tichý Antonín dirigent, skladatel

(1934)

Valter Jan fagotista

(1942)

Vlk František tympánista

(1942)

Vodňanský Jan

spisovatel, herec, zpěvák, autor textů písní

(1941)

Vrbová Jitka zpěvačka

(1940)

Zahradník Zdeněk klavírista,varhaník,hudebnírežisér

(1936)

 

 

 

NADACEŽIVOTUMĚLCEudělujejižodroku1993oceněníSENIORPRIXjakopoděkovánízaceloživotníuměleckoučinnosthercům,tanečníkům,operním,populárními sborovýmzpěvákům,orchestrálnímisólovýmumělcům.

 

www.nadace-zivot-umelce.cz

 

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix