Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Usnesení Valné hromady Herecké asociace konané dne 16. října 2011 v Praze

Valná hromada Herecké asociace

    1) bere na vědomí

a) Zprávu o činnosti Herecké asociace a jejího prezidia od poslední Valné hromady v roce 2010
b) Zprávu kontrolní komise za rok 2010
c) Zprávu o činnosti SVU za rok 2010 o činnosti výboru Intergram
d) Hodnocení hospodaření NŽU v roce 2010
e) Zprávu o činnosti Rady uměleckých obcí
f)  Zprávu o činnosti FIA

    2) schvaluje

a) Zprávu o hospodaření HA v roce 2010
b) Rozpočet Herecké asociace na rok 2011
c) Změnu stanov Herecké asociace v předloženém znění s doplňkem čl. IX. ods.1 písm. f) – citace –
 prezident je voleným  orgánem  Asociace, který navrhuje výši odměny tajemníka a zaměstnanců Asociace
d) Výši členských příspěvků v dosavadní výši v předloženém znění

    3) z v o l  i l a

a) Třinácti členné prezidium Herecké asociace na další dvouleté volební období

ve složení:

Hruška Zdeněk
Hromada Jiří
Kepka Ondřej
Maryška Zdeněk
Medvecká Taťána
Nečas Vladimír
Nešleha Luděk
Postránecký Václav
Řezníček Gustav
Turek Tomáš
Veldová Apolena
Vetchý Ondřej
Zawadská Valérie

b) Tří člennou kontrolní komisi Herecké asociace

ve složení:

Lehký Stanislav
Táborský Miroslav
Zahálka Martin

    4) ukládá

a) provést volbu prezidenta Herecké asociace v době co nejkratší a informovat o ní členy Herecké asociace a příslušné orgány

zodpovídá: prezidium HA                            Termín: ihned

b) realizovat úkoly stanovené  Valnou hromadou HA

zodpovídá: prezidium HA                             Termín: do příští Valné hromady HA

V Praze, dne 16. října 2011

Za správnost: Vladimír Nečas, předseda návrhové komise Valné hromady Herecké asociace

Vladimír Nečas

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix