Usnesení Valné Hromady Herecké asociace konané dne 3. října 2010

Usnesení Valné Hromady Herecké asociace konané dne 3. října 2010

Valná hromada Herecké asociace a) bere na vědomí Informaci o činnosti  společnosti Intergram Iformaci o činnosti  Sdružení výkonných umělců Informaci o spolupráci s FIA Informaci o činnosti Nadace Život Umělce Informaci o spolupráci s ČMKOS Rezignaci panů Filipa Blažka a Jiřího Hanáka z funkce členů prezídia Ukončení spolupráce s Mgr. Markem Štenclem Přijetí pana Jiřího Hromady za poradce prezidenta HA Informaci o dopisu adresovanému Hereckou asociací Studiu Barrandov a.s. ohledně nedodržování výplatních termínů v dabingu b) schvaluje Zprávu o činnosti Herecké asociace v roce 2009 Zprávu o hospodaření Herecké asociace v roce 2009 Rozpočet Herecké asociace na rok 2010 Zprávu kontrolní komise za rok 2009 Ustavení výroční ceny Herecké asociace „Férový zaměstnavatel“ c) ukládá Realizovat ceny HA „Férový zaměstnavatel „ zodpovídá: prezidium HA Oslovit písemně ředitele Michálka s dotazem na budoucí řešení  smluv členů uměleckého souboru v souvislosti zabývat se situací ve Zlínském divadle, která se týká záměru ředitele Michálka změnit dosavadní zaměstnanecký poměr herců na honorářový systém, tedy fakticky na svobodné povolání a v této souvislosti: informovat MPSV ČR a MK ČR, vstoupit do kontaktu se Zlínským krajem a zřizovatelem divadla Magistrátem města Zlína a vyjádřit se k situaci ve Zlínském divadle, kde je záměr změny zaměstnaneckého poměru na OSVČ získat veškeré podklady týkající se této problematiky od kolegů ze Zlína Oslovit Radu ČT a sjednat schůzku se zástupci Prezidia Herecké asociace, na které by se měly probrat témata, týkající se umělecké kvality tvorby ČT Připravit možnost rozesílání výročních zpráv členům Herecké asociace (vlastnících e-mail ) před Valnou Hromadou Herecké asociace Znovu připravit, vstup Herecké asociace na Facebook, internetovou síť orientovanou na mladé lidi Oslovit vhodným způsobem vedení uměleckých škol, aby Herecké asociaci umožnilo kontakt se studenty a tím informovanost o HA a společnosti Intergram. V Praze, dne 3. října 2010 Vladimír Nečas předseda návrhové komise

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434