Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Usnesení Valné Hromady Herecké asociace konané dne 3. října 2010

Valná hromada Herecké asociace

a) bere na vědomí

 • Informaci o činnosti  společnosti Intergram
 • Iformaci o činnosti  Sdružení výkonných umělců
 • Informaci o spolupráci s FIA
 • Informaci o činnosti Nadace Život Umělce
 • Informaci o spolupráci s ČMKOS
 • Rezignaci panů Filipa Blažka a Jiřího Hanáka z funkce členů prezídia
 • Ukončení spolupráce s Mgr. Markem Štenclem
 • Přijetí pana Jiřího Hromady za poradce prezidenta HA
 • Informaci o dopisu adresovanému Hereckou asociací Studiu Barrandov a.s. ohledně nedodržování výplatních termínů v dabingu

b) schvaluje

 • Zprávu o činnosti Herecké asociace v roce 2009
 • Zprávu o hospodaření Herecké asociace v roce 2009
 • Rozpočet Herecké asociace na rok 2010
 • Zprávu kontrolní komise za rok 2009
 • Ustavení výroční ceny Herecké asociace „Férový zaměstnavatel“

c) ukládá

 • Realizovat ceny HA „Férový zaměstnavatel „
  zodpovídá: prezidium HA
 • Oslovit písemně ředitele Michálka s dotazem na budoucí řešení  smluv členů uměleckého souboru v souvislosti zabývat se situací ve Zlínském divadle, která se týká záměru ředitele Michálka změnit dosavadní zaměstnanecký poměr herců na honorářový systém, tedy fakticky na svobodné povolání a v této souvislosti:
 1. informovat MPSV ČR a MK ČR,
 2. vstoupit do kontaktu se Zlínským krajem a zřizovatelem divadla Magistrátem města Zlína a vyjádřit se k situaci ve Zlínském divadle, kde je záměr změny zaměstnaneckého poměru na OSVČ
 3. získat veškeré podklady týkající se této problematiky od kolegů ze Zlína
 • Oslovit Radu ČT a sjednat schůzku se zástupci Prezidia Herecké asociace, na které by se měly probrat témata, týkající se umělecké kvality tvorby ČT
 • Připravit možnost rozesílání výročních zpráv členům Herecké asociace (vlastnících e-mail ) před Valnou Hromadou Herecké asociace
 • Znovu připravit, vstup Herecké asociace na Facebook, internetovou síť orientovanou na mladé lidi
 • Oslovit vhodným způsobem vedení uměleckých škol, aby Herecké asociaci umožnilo kontakt se studenty a tím informovanost o HA a společnosti Intergram.

V Praze, dne 3. října 2010

Vladimír Nečas
předseda návrhové komise

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix