Výroční zpráva výboru Sdružení výkonných umělců (SVU) za rok 2010

Výroční zpráva výboru Sdružení výkonných umělců (SVU) za rok 2010

Výbor Sdružení výkonných umělců zasedal (od poslední valné hromady společnosti Intergram) v roce 2010 celkem 5x (viz . zápisy č. 104 až 108) a v roce 2011 do konání VH Intergramu 5x (zápisy 109 až 113). Výbor byl vždy usnášení schopný nadpoloviční většinou členů. Výbor pracoval ve složení: Richard Adam – ARTES Jindřich Ptáček, místopředseda – Unie orchestrálních hudebníků ČR Richard Rokos, předseda – Unie OS profesionálních zpěváků ČR Jiří Tomášek – Společnost koncertních umělců Tomáš Turek – Herecká asociace Jiří Vondráček – SAI Zuzana Soldánová – ekonom Výroční zpráva za rok 2010

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434