Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Výroční zpráva výboru Sdružení výkonných umělců (SVU) za rok 2010

Výbor Sdružení výkonných umělců zasedal (od poslední valné hromady společnosti Intergram)
v roce 2010 celkem 5x (viz . zápisy č. 104 až 108) a v roce 2011 do konání VH Intergramu 5x
(zápisy 109 až 113). Výbor byl vždy usnášení schopný nadpoloviční většinou členů.

Výbor pracoval ve složení:
Richard Adam – ARTES
Jindřich Ptáček, místopředseda – Unie orchestrálních hudebníků ČR
Richard Rokos, předseda – Unie OS profesionálních zpěváků ČR
Jiří Tomášek – Společnost koncertních umělců
Tomáš Turek – Herecká asociace
Jiří Vondráček – SAI
Zuzana Soldánová – ekonom

Výroční zpráva za rok 2010

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix