Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Záznam průběhu finálového večera
Cen Thálie 2011

Česká televize přenášela 24.3. od 20 hodin přímým přenosem průběh svátečního večera k Světovému dni divadla – Ceny Thálie 2011. Z tohoto večera pořídila záznam, který můžete po kliknutí shlédnout.

Přejít na video na stránkách ČT.

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix