Zpráva kontrolní komise HA za rok 2010.

Zpráva kontrolní komise HA za rok 2010.

Kontrolní komise se sešla 27. 9. 2011 a konstatuje, že zvýšení příjmů HA o 6,4 % a snížení výdajů o 10 % oproti plánu, je velice chvályhodné. Půjčky poskytnuté HA jsou ve většině spláceny bez problémů. Jednotliví dlužníci, kteří byli osloveni sekretariátem Ha z důvodu neplacení, po dohodě přislíbili své závazky průběžně hradit. Bohužel máme problémy s naším kolegou Petrem Takáčem, který nedokázal za celý rok od svého vysvětlujícího dopisu, proč nemůže splácet půjčku, s HA spojit a svoji situaci řešit. RK byla také seznámena s plněním plánu příjmů a výdajů za 1. pololetí 2011. Lze říci, že se vše vyvíjí v souladu s plánem. Opět apelujeme na řádné placení příspěvků HA. RK doporučuje valné hromadě schválit hospodaření Herecké asociace za rok 2010 schválit rozpočet pro rok 2011, vzít na vědomí plnění plánu příjmů a výdajů za 1. pololetí 2011. Zprávu vypracovali: Stanislav Lehký, Eva Vichnarová, Lenka Horáková

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434