Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Zpráva kontrolní komise HA za rok 2010.

Kontrolní komise se sešla 27. 9. 2011 a konstatuje, že zvýšení příjmů HA o 6,4 % a snížení výdajů o 10 % oproti plánu, je velice chvályhodné.

Půjčky poskytnuté HA jsou ve většině spláceny bez problémů. Jednotliví dlužníci, kteří byli osloveni sekretariátem Ha z důvodu neplacení, po dohodě přislíbili své závazky průběžně hradit. Bohužel máme problémy s naším kolegou Petrem Takáčem, který nedokázal za celý rok od svého vysvětlujícího dopisu, proč nemůže splácet půjčku, s HA spojit a svoji situaci řešit.

RK byla také seznámena s plněním plánu příjmů a výdajů za 1. pololetí 2011. Lze říci, že se vše vyvíjí v souladu s plánem. Opět apelujeme na řádné placení příspěvků HA.

RK doporučuje valné hromadě schválit hospodaření Herecké asociace za rok 2010 schválit rozpočet pro rok 2011, vzít na vědomí plnění plánu příjmů a výdajů za 1. pololetí 2011.

Zprávu vypracovali:

Stanislav Lehký, Eva Vichnarová, Lenka Horáková

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix