Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Proč se stát členkou nebo členem Herecké asociace ?

V zemních kde je členství v profesionálních ochranných organizacích základní a nevyhnutelnou podmínkou výdělečné činnosti v oboru, jsou zájmy členů hájeny zcela komplexním systémem bariér, které bez jejich osobní účasti zajišťují optimální podmínky k vytvoření výkonu. Protistrany tam veškeré snahy o získání ústupků z kolektivních ujednání spolehlivě prohrávají.

V zemích, jako je naše, kde není nevyhnutelnou podmínkou výdělečné činnosti v oboru členství  v profesionální ochranné organizaci, nestojí protistranám v oslabování podílu umělců na celkovém zisku a v postupné desocializaci úrovně pracovních podmínek v cestě prakticky nic. Pokusy jednotlivců, končí v naprosté izolaci. Už současný počet členů Herecké  Asociace je schopen obnovovat každoročně kolektivní ujednání s Českou Televizí a Českým rozhlasem. Růst členské základny Herecké Asociace je přímo úměrný růstu dosahu jejího vlivu. Posilte svůj osobní vliv na  všestranné zlepšení poměrů svou účastí v systémovém přístupu. Vy osobně pak nebudete v žádném konfliktu s produkčními i producenty.

Václav Postránecký
prezident Herecké asociace

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix