Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Vymetal
Městská divadla pražská s hlubokou lítostí oznamují, že ve věku nedožitých 80 let zemřel bývalý dlouholetý člen uměleckého souboru MDP, režisér a pedagog Ladislav Vymětal (19. srpna 1933 – 22. května 2013). Za celoživotní oddanost divadlu byl Hereckou asociací v roce 2012 navržen na Senior Prix. Správní rada Nadace Život umělce, která cenu uděluje – návrh schválila.
smuteční oznámení

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix