Zastupování umělců v oblasti dabingu personální společností ManpowerGroup

Zastupování umělců v oblasti dabingu personální společností ManpowerGroup

Vážení a milí umělci, Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za projevenou důvěru, kterou jste v nás podpisem smlouvy s ManpowerGroup vložili a současně Vám slíbit, že i nadále vynaložíme veškeré úsilí k tomu, abychom zrealizovali náš společný cíl. V návaznosti na sobotní setkání s Vámi v Divadle v Dlouhé bychom Vám rádi poskytli aktuální informace a shrnuli jednotlivá témata, která byla představena a diskutována. Bylo oznámeno, že původně stanovený termín platnosti zastupování umělců v dabingu, 1. března 2014, se posouvá. Představili jsme novou strategii Pravidel odměňování v dabingu (Sazebníku umělce), která je jednodušší, přehlednější a rozvolněnější a novou koncepci smlouvy. Každý umělec zastupovaný ManpowerGroup má možnost si svá vlastní Pravidla odměňování „ušít na míru“. Dále byla velmi kladně akceptována naše nabídka k součinnosti ve vyřizování ohlášek na Intergram pro každého z Vás. Byla také objasněna otázka dabingu v České televizi, kde stále platí smlouva uzavřená mezi HA-Intergramem-ČT a tím pádem se prozatím na Českou televizi zastupování v oblasti dabingu společností MPG nevztahuje. Nejdůležitějším tématem setkání byla změna koncepce smlouvy mezi MPG a umělcem. Výhody nové úpravy smluvního vztahu a jeho plnění v praxi naleznete v příloze této zprávy. V důsledku těchto pozitivních změn, bychom Vás rádi vyzvali k opětovnému podpisu nové smlouvy s ManpowerGroup. Nové smlouvy pro Vás budou připraveny v průběhu příštího týdne a budete telefonicky kontaktováni k domluvení osobní schůzky. Zároveň budeme znovu oslovovat i další nerozhodnuté a váhající umělce a osobně jim prezentovat všechny výhody, které spolupráce s MPG nabízí. Věříme, že oceníte vylepšený systém zastupování a zároveň bychom Vám chtěli poděkovat za Váš pokračující aktivní přístup k oslovování nerozhodnutých kolegů. S přátelským pozdravem, Marek Hrazdil ManpowerGroup Příloha (doc)

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434