Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Místní pobočky HA
v divadlech

Divadlo Ev. Číslo Mluvčí
Praha 01
Národní divadlo 0101 Info kancelář HA
Činohra 010101 Štěpnička Jiří
Opera 010102 Vaňáč David
Balet 010103 Kopecký Tomáš
Balet Opery 010104 Kudělka Jiří
Divadlo v Dlouhé 010205 Turek Tomáš
Divaldo pod Palmovkou 010306 Info kancelář HA
Švandovo divadlo na Smíchově 010407 Pavelka Tomáš
Divadlo na Vinohradech 010508 Zahálka Martin
Hudební divadlo Karlín 010609 Info kancelář HA
Divadlo na Zábradlí 0107 Info kancelář HA
Dejvické divadlo 0108 Info kancelář HA
Činoherní klub 0109 Info kancelář HA
Divadlo na Fidlovačce 0110 Info kancelář HA
Laterna Magica 0111 Info kancelář HA
Městská divadla pražská 0112 Lehký Stanislav
Studio Ypsilon 0113 Info kancelář HA
Divadlo na Prádle 0114 Info kancelář HA
Středočeský kraj 02
Středočeské divadlo Kladno 020110 Info kancelář HA
Divadlo Příbram 0202 Info kancelář HA
Divadlo Lampion Kladno 0203 Info kancelář HA
Městské divadlo Mladá Boleslav 0204 Info kancelář HA
Jihočeský kraj 03
Jihočeské divadlo České Budějovice 0301 Info kancelář HA
Plzeňský kraj 04
Divadlo J.K.Tyla Plzeň 0401 Veldová Apolena
Ústecký kraj 05
Severočeské divadlo opery a baletu Ú/L 0501 Info kancelář HA
Městské divadlo Most 0502 Info kancelář HA
Činoherní studio Ústí nad Labem 0503 Rímský Kryštof
Docela Velké divadlo Litvínov 0504 Info kancelář HA
Královéhradecký kraj 06
Klicperovo divadlo Hradec Králové 060112 Sedlárová Kamila
Pardubický kraj 07
Východočeské divadlo Pardubice 0701 Info kancelář HA
Karlovarský kraj 08
Městské divadlo Karlovy Vary 0801 Info kancelář HA
Západočeské divadlo Cheb 0802 Info kancelář HA
Liberecký kraj 09
Divadlo F.X.Šaldy Liberec 0901 Impseil Tomáš
Kraj Vysočina 10
Horácké divadlo Jihlava 1001 Stejskal Zdeněk
Moravskoslezský kraj 11
Moravskoslezské Národní divadlo Ostrava 1101 Fišar Jan
Divadlo Petra Bezruče Ostrava 1102 Info kancelář HA
Divadlo loutek Ostrava 1103 Info kancelář HA
Komorní scéna Aréna Ostrava 1104 Info kancelář HA
Slezské divadlo Opava 1105 Lebedová Ivana
Těšínské divadlo Český Těšín 1106 Info kancelář HA
Olomoucký kraj 12
Moravské divadlo Olomouc 1201 Info kancelář HA
Zlínský kraj 13
Městské divadlo Zlín 130111 Řezníček Gustav
Slovácké divadlo Uherské Hradiště 1302 Vrtáček Martin
Jihomoravský kraj 14
Národní divadlo Brno 1401 Grygar Jan
Městské divadlo Brno 1402 Havelka Martin
Divadlo Polárka Brno 1403 Vítek Václav
Divadlo Radost Brno 1404 Sasínek Radim

logo

Rukověť Místní pobočky

 1. K založení Místní pobočky Herecké asociace (dále jen „MP“) stačí 3 členové
 2. Sejdou se, rozhodnou o založení MP, zvolí mluvčího (nebo výbor v čele s předsedou), sepíší zápis, oznámí svůj vznik a jméno mluvčího (či jména členů výboru) statutárnímu orgánu (zpravidla ředitel) a prezidentu HA
  • zaměstnavateli se bez souhlasu členů nesmí sdělovat jména členů MP
  • HA není spolek ve smyslu Občanského zákoníku
  • MP není pobočný spolek ve smyslu Občanského zákoníku
  • MP se neeviduje na příslušném soudu
  • MP jedná jménem HA a pod jejím IČO
 3. Obráceně platí, že MP zaniká zpravidla snížením počtu členů HA pod 3
 4. Zvolení funkcionáři (mluvčí nebo členové výboru) požívají zvláštní ochrany zákoníku práce
 5. Zvoleným funkcionářům musí zaměstnavatel umožnit účast na jednáních Herecké asociace
 6. Od okamžiku vzniku MP musí zaměstnavatel s nimi jednat v intencích zákoníku práce – informování, projednání, spolurozhodování
 7. MP má právo zahájit jednání o uzavření kolektivní smlouvy (dále jen „KS“) – může vypracovat návrh
 8. V KS mohou být jen práva zaměstnanců a práva a povinnosti smluvních stran tj. zaměstnavatele a MP
 9. Povinnosti zaměstnanců může upravovat v intencích zákoníku práce jen pracovní řád, k jehož vydání je nutný souhlas MP
 10. Každý vnitřní předpis zaměstnavatele (směrnice, nařízení, pokyn, rozhodnutí apod.), který upravuje pracovní povinnosti zaměstnanců, je nutné považovat za pracovní řád, a proto je nutný souhlas MP
 11. Vnitřní předpis, který může vydat zaměstnavatel bez souhlasu MP, může upravovat jen a pouze práva zaměstnanců
 12. O nakládání s prostředky na FKSP nesmí rozhodovat zaměstnavatel bez souhlasu MP
 13. Doporučuje se všechna zásadní rozhodnutí (popřípadě i texty KS a pracovního řádu) konzultovat před podpisem s právníkem HA

logo

Výpis ze Stanov Herecké asociace

Čl. X
Místní pobočka Asociace

 1. Místní pobočka je základním organizačním článkem Asociace s právní subjektivitou.
 2. Místní pobočka, která je tvořena nejméně třemi členy Asociace, vzniká po jejím ustavení na členské schůzi, registrací s přidělením evidenčního čísla Asociací. U víceoborového zaměstnavatele (např. činohra, balet, opera) mohou členové Asociace podle potřeby ustavit místní pobočky zvlášť v každém oboru.
 3. Činnost místní pobočky řídí a navenek jedná jejím jménem tříčlenný výbor nebo mluvčí, zvolení členskou schůzí.
 4. Místní pobočka vyvíjí činnost a plní úkoly v souladu s těmito stanovami a posláním Asociace samostatně.
 5. Místní pobočka je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna zejména
  1. a) vystupovat a jednat se zaměstnavatelem v pracovněprávních vtazích
   z pozice odborové organizace
  2. b) uzavírat kolektivní smlouvy a pracovněprávní dohody.
 6. Místní pobočka zaniká rozhodnutím členské schůze nebo snížením počtu jejích členů, na méně než tři členy Asociace. Místní pobočka může být rovněž zrušena rozhodnutím prezidia Asociace, pokud vyvíjí činnost v rozporu s těmito stanovami a posláním Asociace nebo pokud dlouhodobě není schopna plnit své poslání a úkoly.

Hlavním posláním Místních poboček (MP) je zejména obhajoba práv členů Herecké asociace a prosazování jejich oprávněných profesních, pracovních, ekonomických, platových a sociálních zájmů vůči zaměstnavatelům.

Tuto svou roli prakticky mohou MP, mimo každodenního kontaktu se zaměstnavatelem, konkretizovat prostřednictvím kolektivních smluv mezi Hereckou asociací reprezentovanou příslušnou MP a zaměstnavatelem. Při jejich uzavírání je MP k dispozici odborný aparát Herecké asociace.

logo

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix