Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Valné hromady

Program Valné hromady Herecké asociace,
v Činoherním klubu, o.p.s
.
Ve Smečkách 594/26, 110 00 Praha 1

v neděli dne  26. dubna 2015
od 10.00 hodin

1. Zahájení
a) Schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti HA a jejího prezidia od poslední VH (18. 5. 2014)
4. Zpráva o hospodaření HA za rok 2014
5. Zpráva Kontrolní komise
6. Návrh rozpočtu HA na rok 2015
7. Návrh novelizace Stanov HA
8. Informace zástupců HA
a) ČMKOS
b) INTERGRAM
c) Sdružení výkonných umělců
d) Nadace Život umělce
e) FIA
f) MPG – dabing
g) Azylový dům
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

MgA. Jiří Hromada
prezident Herecké asociace

logo

Program Valné hromady Herecké asociace,
v Činoherním klubu, o.p.s
.
Ve Smečkách 594/26, 110 00 Praha 1

v neděli dne 18. května 2014
od 10.00 hodin

1. Zahájení
a) Schválení programu
2. Volba volební a návrhové komise
a) Informace o počtu delegátů
3. Zpráva o činnosti HA a jejího prezidia od poslední VH (27.4.2013)
a) Smlouva Ceny Thálie
4. Zpráva o hospodaření HA za rok 2013
5. Zpráva Kontrolní komise
6. Návrh rozpočtu HA na rok 2014
7. Informace zástupců HA
a) ČMKOS
b) Výbor společnosti Intergram
c) Sdružení výkonných umělců,
d) Nadace Život umělce
e) FIA
8. Program HA na další volební období
a) Agenturní zastupování herců
9. Návrh novelizace Stanov HA
10. Volby prezidia a kontrolní komise HA

11. Přestávka

12. Zpráva volební komise
13. Volba prezidenta
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr

MgA. Jiří Hromada
prezident Herecké asociace

logo

Program Valné hromady Herecké asociace,
v Činoherním klubu, o.p.s
.
Ve Smečkách 594/26, 110 00 Praha 1

v sobotu dne 27. dubna 2013
od 10.00 hodin

1. Zpráva o činnosti prezidia od poslední VH (21.4.2012)
2. Zpráva o hospodaření HA za rok 2012
3. Zpráva Kontrolní komise
4. Návrh rozpočtu HA (na rok 2013)
5. Informace zástupců HA o činnosti v sekcích
– aktivity HA v rámci iniciativy Vraťte nám stát
– aktuální situace divadel v ČR
– aktuální situace v dabingu
– program pro seniory a studenty herectví
– Ceny Thálie 2012
– informace společnosti Intergram
– informace Sdružení výkonných umělců
– informace Nadace život umělce
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr

MgA. Jiří Hromada
prezident Herecké asociace

logo

Program Valné hromady Herecké asociace,
v Činoherním klubu, o.p.s
.
Ve Smečkách 594/26, 110 00 Praha 1

v sobotu dne 21. dubna 2012
od 10.00 hodin

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti prezidia od poslední VH 16. 10. 2011
4. Zpráva o hospodaření HA za rok 2011
5. Zpráva kontrolní komise
6. Návrh rozpočtu HA na rok 2012
7. Informace zástupců HA o činnosti v sekcích
– divadla
– dabingu
8. Návrh usnesení
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr

MgA. Jiří Hromada
prezident Herecké asociace

logo

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix