Otázka: Zdravím přátele v Herecké asociaci a prosím o informaci - kam byly uloženy ostatky nedávno zemřelé paní herečky Zity Kabátové? (Jaroslav) Odpověď: S velkou úctou bych Vás i všechny návštěvníky stránek Herecké asociace informoval o tom, že vyprovodíme paní Zitu Kabátovou Zavřelovou na její poslední cestě dne 24. října v 11 hodin, kdy bude uložena urna s jejími ostatky do hrobu Nadace život umělce (NŽU) na Vyšehradě - oddíl 6, hrob 88. Podrobnější informace poskytne všem zájemcům výkonná ředitelka nadace paní Dagmar Hrnčířová na čísle 224 142 289.

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434