Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Otázka:
Zdravím přátele v Herecké asociaci a prosím o informaci – kam byly uloženy ostatky nedávno zemřelé paní herečky Zity Kabátové? (Jaroslav)

Odpověď:
S velkou úctou bych Vás i všechny návštěvníky stránek Herecké asociace informoval o tom, že vyprovodíme paní Zitu Kabátovou Zavřelovou na její poslední cestě dne 24. října v 11 hodin, kdy bude uložena urna s jejími ostatky do hrobu Nadace život umělce (NŽU) na Vyšehradě –
oddíl 6, hrob 88.
Podrobnější informace poskytne všem zájemcům výkonná ředitelka nadace paní Dagmar Hrnčířová na čísle 224 142 289.

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix