Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Otázka: Vaši organizaci většina našich čtenářů asi příliš nezná… (Jiří Nussberger)

Odpověď: Herecká asociace sleduje od počátku dvě linie. První – tu odborovou, tj. ochranu práv herců – zaměstnanců v divadlech. V 90. letech byla síť divadel bohatá, zaměstnanost vysoká, jen minimum herců bylo tzv. na volné noze. Postupně nastoupila jednání se soukromými studii – filmovými, televizními, či dabingovými.
Důležitý je náš program sociální pomoci. Jednak ji může poskytnout sama naše asociace (ať už bezúročnou půjčkou nebo darem), nebo předáme návrh na podporu nadaci Život umělce (kterou jsme spoluzaložili), a která pak pomáhá řešit složité životní situace. Kromě toho poskytujeme jednotlivcům a kolektivům bezplatné právní poradenství.
Druhou linií je ochrana kvality naší profese. Aby nebyla devalvována trhem, tím, co do divadel, do kin, televizí, dabingu či rozhlasu vnáší soukromé podnikání.

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix