Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

„…a to můžu??? … být členem HA“

„…a to můžu???

… být členem HA?“

12291884_951315444929279_4986748766252907855_o

Povídal jsem si s mladými herci regionálního divadla o smyslu Herecké asociace. Pozorně naslouchali, kladli zvědavé otázky, a tak jsem se logicky zeptal i já: „Co vy pánové? Kdy se stanete členy HA?“ Vyvalili na mne oči: „…a to můžem??“ Zatrnulo mi. Pochopil jsem, jak mladá herecká generace toho o naší profesní platformě ví málo a jaké zkreslené představy o působnosti HA má. Dokonce se někteří domnívají, že jde o jakési čestné členství v prestižním hereckém klubu, který je pro ně nedostižný.Možná je to postmoderní předpojatostí, která vyvěrá z vnitřního nezájmu mladé generace o jakékoliv organizované zastupování. Do HA dlouho nevstupují herci ze souborů, kde je všechno v pořádku. Kde je netrápí ředitel ani zřizovatelé, kde mají plná hlediště a kvalitní tvorbu. Nevstupují ani celebrity z mediálních seriálů… dokud produkce nezačnou tlačit na více práce v kratším čase – za minimální honorář. V okamžiku, kdy se zhroutí tvorba ve prospěch kšeftu – začne skutečný herec úzkostlivě hledat řešení nedůstojné situace. Logicky dospějí k HA, která hájí uchování kvality herecké profese (a svým členům nabízí třeba právní zastupování zdarma.)
Proto je letošní večer Thálie v gesci těch, kteří si svou uměleckou budoucnost (a smysluplnou životaschopnost Cen Thálie) musí tvořit už teď. Chceme (a jsme) tu i pro ně…

Jiří Hromada
prezident HA

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix