Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Zápis z jednání na HA dne 19. 10. 2012


                P
řítomni: Jiří Hromada, Marta Hrachovinová,Apolena Veldová,

Ze zápisu schůze SaH 5. 6. 12:

M. Hrachovinová informovala předsednictvo SaH o jednání s prezidentem Herecké asociace Jiřím Hromadou o možné spolupráci s HA a o zaštítění poděbradského festivalu touto institucí z důvodu neudržitelnosti podmínek financování festivalu i přípravných prací, které dosud vykonávala převážně sama předsedkyně SaH. V návrhu jsou 3 varianty řešení:

  1. Vše zůstane při starém, HA bude udílet cenu, kterou bude sponzorovat

  2. HA převezme záštitu nad festivalem, bude udílet a sponzorovat cenu, bude spolupracovat na přípravě festivalu se sdružením SaH spolu s městem Poděbrady a jeho institucemi

  3. HA převezme ozganizaci PDP a SaH časem zanikne

Předsednictvo SaH se usneslo na 2. variantě řešení, přičemž konečná podoba se musí teprve dojednat. Tyto informace předsedkyně HA předala.

Z jednání dne 19. 10. 2012

a) HA převezme záštitu nad festivalem, bude udíle Cenu HA = grafický list + 2000 CZK pro každou kategorii + dvouleté bezplatné členství v HA (pro vítěze-studenty uměleckých škol či profesionály)

b) účast členů prezidia na PDP + Jiří Hromada na předávání cen,

c) účinkování v pořadech: v roce 2012 v pořadu Cesty vítězů NP a PDP – Mirek Táborský, Apolena, Martin Veldovi a Milena Steinmasslová

Finanční zajištění PDP:

Žádost o příspěvek na PDP – HA (Norské fondy)

Dobrozdání HA při žádostech SaH o granty

Žádosti podané SaH – MK ČR ORNK a SOLK,

v plánu: Státní fond kultury

Středočeský kraj

Poděbrady – město

Pomoc HA při hledání sponzorů PDP

Nabídka pro sponzory – uvedení loga na všech propagačních materiálech a na webových stránkách HA; možnost natočení videa z PDP (s viditelným logem) a jeho uvedení na stránkách HA

Webové stránky:

umožnit sdružení SaH, aby svou činnost, především informace k PDP, uvádělo na stránkách HA – nutno technicky vyřešit

Získávat nové členy SaH z řad mladých účastníků PDP

Zapsala Marta Hrachovinová

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix