Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Přihláška

Prosíme vyplňte a odešlete elektronicky (tlačítkem „Odeslat“) nebo vytiskněte a zašlete poštou na naši adresu:

Herecká asociace
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1

Jméno: Příjmení:
Rozený/á:
Profese:
Datum narození:
Rodné číslo: (pište bez lomítka)
Ulice: , č.p.
Město: , PSČ:
Mobilní telefon:
Pevná linka:
E-mail:
Vzdělání:
Divadlo:
Jsem člen Intergramu: anone
Adresa zaměstnavatele:
Telefon na zaměstnavatele:
Vstupní poplatek uhrazen na č. účtu 38835011/0100 dne (rodné číslo slouží jako variabilní symbol).
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a jsou mi známa práva a povinnosti vyplývající ze stanov HA
Souhlasím s použitím rodného čísla pro potřeby statistiky HA
Vzkaz:

logo

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix