Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Dabing

  • Řešení společných problémů dabingových herců a hereček.
  • Program hájení duševního vlastnictví, reprízného a spolupráce
    s dabingovými studii v oblasti vymahatelnosti odměn.

logo

logo

Vyjádření Herecké asociace k aktuální situaci v dabingu:
Po roce a půl úsilí došla HA k závěru, že není v jejích silách ani za pomoci agenturního zastupování prosadit změnu přístupu většiny zadavatelů a výrobců dabingu.
Agentura, aktuálně jediný legální prostředek – v tomto případě MPG – nekončí, ale stává se běžným správcem a agentem zastupovaných umělců, který se i na dále bude řídit KODEXEM DABINGU Herecké asociace.
Zvrátit současný stav je v daném právním rámci mimo možnosti HA, avšak HA nepřestává usilovat o zlepšení podmínek herců ( nejen v dabingu ) a pracuje na nové cestě změnou legislativy.

logo

WEB – CHRAŇ SVOU PROFESI: www.chransvouprofesi.cz
FB – CHRAŇ SVOU PROFESI: www.facebook.com/chransvouprofesi

Tento web. je určen každému kdo se o dabing zajímá. Věříme, že poslouží k pochopení celkové situace v současném dabingu a že si i širší veřejnost udělá jasnější obrázek o tom o co skutečně usilujeme.

logo

č. účtu: 107-8706490247/0100
variabilní symbol: 682016

Ivan Trojan zareagoval na statečný postoj herců (které zastupuje agentura MPG od 1.5.2014, a kteří již několik měsíců nejsou obsazováni) tím, že zaslal na konto HA finanční příspěvek, ze kterého by mohli čerpat ti z vás, kteří se ocitli v mimořádné finanční nouzi.
Protože několik dalších kolegů a kolegyň zareagovalo dobrou vůlí rovněž přispívat na tento účel, rozhodlo se prezídium HA založit samostatný účet (107-8706490247/0100), který bude sloužit k této podpoře. Prosíme, aby jste vždy uvedli variabilní symbol: 682016. Děkujeme vám všem, kteří poskytnete finanční podporu a prosíme, abyste vždy uvedli své jméno (abychom věděli komu náleží náš upřímný dík).
Žádosti o podporu vyhodnotí dabingová sekce a následně obratem projedná prezidium HA.

logo

logo

Dabing pro nevidomé

Nadační fond PRiorita (www.priorita.org) odstartoval projekt na výrobu kvalitního dabingu pro nevidomé. Nejen pro ně jsou ale určeny filmy s audiokomentářem – film si díky němu můžete pustit třeba i na cestě do práce.
Do hlavních rolí jsou obsazeni: Ivan Trojan, Matouš Ruml, Otakar Brousek a Nela Boudová.

Podpořte tento projekt a přispějte prostřednictvím portálu HitHit.cz

Nadační fond PRiorita byl založen s cílem podporovat neziskové organizace v jejich PR aktivitách – zejména v mediální oblasti. Svým projektem Reklamní banky zprostředkováváme i těm nejmenším aktivním organizacím přístup do médií.
Vedle projektu Reklamní banky podporujeme výrobu speciálních audio-komentářových stop a speciálních titulků za účelem zpřístupnění filmové a audiovizuální tvorby pro neslyšící, nevidomé a slabozraké.

logo

„KDYŽ ČESKY – TAK HEZKY“- ANEB – ČESKÝ DABING NA ROZCESTÍ
(Vyjádření herců k aktuální situaci v dabingu s použitím dopisu vynikající české dabingové režisérky Olgy Wallo)

My, herci, kteří jsme si jako pojistku ZACHOVÁNÍ PRAVIDEL SVÉ PROFESE zvolili agenturní zastupování, nejsme zájmovou skupinou, která vede „tahanice o honoráře“ – o to nejde! Jde nám o OBHÁJENÍ PODMÍNEK PRO NAŠI PRÁCI: PROTESTUJEME PROTI SITUACI, KDY JSME NUCENI PRACOVAT POD SVOU UMĚLECKOU ÚROVEŇ – pouze jako „rychlospíkři“ – tedy nepodávat skutečný herecký výkon!
Soudíme, že tím zabíjíme jedno důležité kulturní odvětví jako takové.
Dabing se v Čechách tvořil na vysoké úrovni a těšíl se divácké oblibě. Nyní sílí hlasy, že je dabing zbytečný – potřebný jen pro hendikepované nebo pro ty, kteří nejsou schopni naučit se anglicky – to svědčí o jediném: Že dabing není dobrý. Lidé – každodenní diváci, nikoli odborníci – na to reagují negativně
a mají pravdu: NESTOJÍ O ŠPATNÝ DABING.
Dabing je specifická forma překladu – PŘEKLADU EMOCE.
JE TO HERECKÉ VYJÁDŘENÍ EMOCE V ŽIVLU MATEŘSKÉ ŘEČI.

Umět vyjadřovat emoce v mateřštině je pro komunikaci ve společnosti základní věc. Čeština je „malý“jazyk, který se zachoval a rozvinul v podstatě zázrakem. U jeho zrodu kdysi stáli také herci (národní obrození a Národní divadlo je zákonité spojení), protože herec svým výkonem nesděluje pouze suše informace, ale oslovuje publikum jiným – globálnějším, hlubším, sdělnějším způsobem: To je posláním herců. Činí tak v mateřské řeči. Podvědomé, přirozené rozumění řeči je tu základem intenzivního spojení s divákem – tohoto typu spojení není možné dosáhnout během rychlé, povrchní, pouze technické práce s textem. Herec se potřebuje s textem sžít, mít v něj důvěru, pochopit dějové a situační souvislosti – k tomu potřebuje zcela jiné podmínky, než v současné době při práci v dabingu má.

Není samozřejmé, že máme českou literaturu a české divadlo. Kultura malého národa je, v míře větší než u národů velkých, ovlivňována uměním překladu. Umět přejímat v živlu svého jazyka znamená tento jazyk činit aktivně životaschopným. V období bouřlivého nástupu vizuální kultury je klíčové MÍT DOBRÝ ČESKÝ DABING – to znamená kvalitně, celospolečensky, emocionálně sdílet nejen filmy, ale i jakýkoli jiný vizuální materiál – vždyť jím je přímo formován citový život obrovské části lidí!

Máme-li být kultivovaným, svébytným národem, měli by čeští herci mít možnost promlouvat v dabingu dobrými, kvalitními dialogy a pracovat v podmínkách, vhodných pro skutečnou hereckou tvorbu – není to tedy nějaký herecký „luxus“ ani „libůstka“ – Je to národní zájem.

Kvalita dabingu nakonec stojí a padá s hercem. Smyslem všech ostatních profesí v dabingu je umožnit herci, aby mohl pracovat co nejlépe. Vyjadřuje to, co divák cítí – dává tedy diváckým pocitům (za diváka) EMOČNÍ TVAR.

Vedeni a vázáni profesní povinností odvést maximální kvalitu svých hereckých výkonů, žádáme prostor pro svou práci. Vyzýváme režiséry, autory textů a všechny profesionály, kteří se na vytváření českého dabingu podílejí a berou svou práci vážně – aby nás v našem úsilí podpořili a pomohli nám měnit k lepšímu i svá pravidla a podmínky, za jakých se v dabigu nyní pracuje.

Dabing – český kulturní statek je v ohrožení.

Přelouč, 20.9.2014

logo

logo

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix