Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Senioři

Obrázek Dany Batulkové Dana Batulková – vedoucí sekce
Obrázek Marka Vasuta Marek Vašut – zástupce v NŽU
(Nadace Život Umělce)
e-mail: herecka.asociace@cmkos.cz
telefon: 224 142 672
  • Platforma pro pravidelná setkávání hereckých seniorů.
  • Program oceňování za celoživotní službu Thálii – Senior Prix (prostřednictvím nadace Život umělce).

logo

Termíny setkání seniorů v roce 2017

Setkání se koná vždy třetí čtvrtek v měsíci – od 14.00 hod. do 16.00 hod.
v klubu divadla ABC:

19. ledna
16. února
16. března
20. dubna
18. května
15. června
21. září
19. října
16. listopadu
21. prosince

logo

SENIOR PRIX 2016

Na návrh prezídia HA ocenila Nadace Život Umělce cenou Senior Prix 2016 tyto osobnosti: Jan Schmid, Milada Svěráková- Matuchová, Milena Glogarová, Naděžda Vicenová, Růžena Mazalová, Jana Tomečková, Jana Hlaváčová, Alois Švehlík, Jaroslav Satoranský a Josef Abrhám.

Moderování tohoto večera se opět ujal Jiří Klem.

logo

SENIOR PRIX 2015

Na návrh Herecké asociace obdrželi tradiční seniorské (nad 70 let) ocenění tito kolegové a kolegyně: Petr Herrmann, Stanislav Šárský, Alena Livorová-Hesounová, Jadwiga Wysoczanská-Štrosová, Marie Málková, Alfréd Strejček, Jana Brejchová, Oldřich Vlach, Gabriela Vránová, Ladislav Mrkvička.

Spolu s novým předsedou správní rady Nadace Život Umělce – prof. J. Hlaváčem moderoval slavnostní předání Senior Prix 2015 Jiří Klem.

logo

SENIOR PRIX 2014

Na návrh Herecké asociace obdrželi tradiční seniorské (nad 70 let) ocenění tito herci a herečky: Drbohlavová Jana, Hábl Karel, Houbová Hana, Kačer Jan, Kostka Petr, Matalová Eva, Merunková Růžena, Sirotková Eva
spolu s novým předsedou správní rady NŽU profesorem Jiřím Hlaváčem moderovala za HA slavnostní předání Senior Prix 2014 Valerie Zawadská.

logo

SENIOR PRIX 2013

a) na Valné hromadě Intergramu (26.6.) bylo dojednáno rozšíření oceněných SP 2013.
b) Správní rada NŽU návrh akceptovala (15.8.) a ocenila místo 35 umělců – 50 !
c) Senior Prix 2013 na návrh Herecké asociace obdrželi: E. Černá, J. Kovalevská, S. Malý, P. Nárožný, S. Oubram, K. Pospíšil, J. Přeučil, O. Racková-Doležalová, J. Someš, M. Stránský st.
d) moderátorkou slavnostního předání Senior Prix 2013 (10.11.) byla za HA Valerie Zawadská

logo

SENIOR PRIX 2012

Slavnostní předání tradičního ocenění za celoživotní mistrovství v uměleckém oboru se uskutečnilo 11. listopadu 2012 ve 14 hodin v Národním domě na Smíchově (náměstí 14. října č. 16, Praha 5).
Nadace život umělce (ve spolupráci se společností INTERGRAM) ocenila na návrh Herecké asociace z hereckých osobností: Marii Tomášovou, Ninu Divíškovou, Ludmilu Bednářovou, Pavla Landovského, Václava Sloupa, Romana Mecnarowského, Zdeňka Jelena, ale také mimo dalších umělců režiséra Ladislava Vymětala.
Záštitu nad předáváním SENIOR PRIX 2012 převzal primátor hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Předvánoční přátelské setkání držitelů SENIOR PRIX 1993 – 2012 pořádá NŽU v neděli 9. prosince 2012 ve 14 hodin, rovněž v Národním domě na Smíchově.

logo

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix