Usnesení Valné hromady Herecké asociace konané dne 16. října 2011 v Praze

Usnesení Valné hromady Herecké asociace konané dne 16. října 2011 v Praze

Valná hromada Herecké asociace 1) bere na vědomí a) Zprávu o činnosti Herecké asociace a jejího prezidia od poslední Valné hromady v roce 2010 b) Zprávu kontrolní komise za rok 2010 c) Zprávu o činnosti SVU za rok 2010 o činnosti výboru Intergram d) Hodnocení hospodaření NŽU v roce 2010 e) Zprávu o činnosti Rady uměleckých obcí f)  Zprávu o činnosti FIA 2) schvaluje a) Zprávu o hospodaření HA v roce 2010 b) Rozpočet Herecké asociace na rok 2011 c) Změnu stanov Herecké asociace v předloženém znění s doplňkem čl. IX. ods.1 písm. f) – citace -  prezident je voleným  orgánem  Asociace, který navrhuje výši odměny tajemníka a zaměstnanců Asociace d) Výši členských příspěvků v dosavadní výši v předloženém znění 3) z v o l  i l a a) Třinácti členné prezidium Herecké asociace na další dvouleté volební období ve složení: Hruška Zdeněk Hromada Jiří Kepka Ondřej Maryška Zdeněk Medvecká Taťána Nečas Vladimír Nešleha Luděk Postránecký Václav Řezníček Gustav Turek Tomáš Veldová Apolena Vetchý Ondřej Zawadská Valérie b) Tří člennou kontrolní komisi Herecké asociace ve složení: Lehký Stanislav Táborský Miroslav Zahálka Martin 4) ukládá a) provést volbu prezidenta Herecké asociace v době co nejkratší a informovat o ní členy Herecké asociace a příslušné orgány zodpovídá: prezidium HA                            Termín: ihned b) realizovat úkoly stanovené  Valnou hromadou HA zodpovídá: prezidium HA                             Termín: do příští Valné hromady HA V Praze, dne 16. října 2011 Za správnost: Vladimír Nečas, předseda návrhové komise Valné hromady Herecké asociace Vladimír Nečas

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434