Proč se stát členkou nebo členem Herecké asociace ?

Proč se stát členkou nebo členem Herecké asociace ?

V zemních kde je členství v profesionálních ochranných organizacích základní a nevyhnutelnou podmínkou výdělečné činnosti v oboru, jsou zájmy členů hájeny zcela komplexním systémem bariér, které bez jejich osobní účasti zajišťují optimální podmínky k vytvoření výkonu. Protistrany tam veškeré snahy o získání ústupků z kolektivních ujednání spolehlivě prohrávají. V zemích, jako je naše, kde není nevyhnutelnou podmínkou výdělečné činnosti v oboru členství  v profesionální ochranné organizaci, nestojí protistranám v oslabování podílu umělců na celkovém zisku a v postupné desocializaci úrovně pracovních podmínek v cestě prakticky nic. Pokusy jednotlivců, končí v naprosté izolaci. Už současný počet členů Herecké  Asociace je schopen obnovovat každoročně kolektivní ujednání s Českou Televizí a Českým rozhlasem. Růst členské základny Herecké Asociace je přímo úměrný růstu dosahu jejího vlivu. Posilte svůj osobní vliv na  všestranné zlepšení poměrů svou účastí v systémovém přístupu. Vy osobně pak nebudete v žádném konfliktu s produkčními i producenty. Václav Postránecký prezident Herecké asociace

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434