Valné hromady

Program Valné hromady Herecké asociace, v Činoherním klubu, o.p.s. Ve Smečkách 594/26, 110 00 Praha 1

v neděli dne 18. května 2014 od 10.00 hodin
1. Zahájení

a) Schválení programu

2. Volba volební a návrhové komise

a) Informace o počtu delegátů

3. Zpráva o činnosti HA a jejího prezidia od poslední VH (27.4.2013)

a) Smlouva Ceny Thálie

4. Zpráva o hospodaření HA za rok 2013

5. Zpráva Kontrolní komise

6. Návrh rozpočtu HA na rok 2014

7. Informace zástupců HA

a) ČMKOS

b) Výbor společnosti Intergram

c) Sdružení výkonných umělců,

d) Nadace Život umělce

e) FIA

8. Program HA na další volební období

a) Agenturní zastupování herců

9. Návrh novelizace Stanov HA

10. Volby prezidia a kontrolní komise HA
11. Přestávka
12. Zpráva volební komise

13. Volba prezidenta

14. Diskuse

15. Usnesení

16. Závěr

 

MgA. Jiří Hromada

prezident Herecké asociace

Program Valné hromady Herecké asociace, v Činoherním klubu, o.p.s. Ve Smečkách 594/26, 110 00 Praha 1

v neděli dne 26. dubna 2015 od 10.00 hodin
1. Zahájení

a) Schválení programu

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti HA a jejího prezidia od poslední VH (18. 5. 2014)

4. Zpráva o hospodaření HA za rok 2014

5. Zpráva Kontrolní komise

6. Návrh rozpočtu HA na rok 2015

7. Návrh novelizace Stanov HA

8. Informace zástupců HA

a) ČMKOS

b) INTERGRAM

c) Sdružení výkonných umělců

d) Nadace Život umělce

e) FIA

f) MPG – dabing

g) Azylový dům

9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr

MgA. Jiří Hromada

prezident Herecké asociace

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434