Zpráva Z. Hrušky na Valné hromadě HA o stavu dabingu

Zpráva Z. Hrušky na Valné hromadě HA o stavu dabingu

Vážení kolegové Asi nemá cenu, abych vám sáhodlouze vysvětloval, jak to jde s českým dabingem z kopce, jak jsou herci čím dál tím hůř honorováni, jak cena dabingu klesla tak hluboko, že celkový rozpočet na herce za film, je nižší než vymalování dvoupokojového bytu s kuchyňským koutem či výměna zadního nárazníku u běžného automobilu. Proč vysvětlovat, že je naše práce výjimečná a že dabing opravdu nemůže dělat každý. Proč vysvětlovat to, co všichni víme a dnes i zle pociťujeme. Po patnáctiletém snižování a podcházení cen, jsme konečně na dně. Někdo může opáčit, že to to přece ještě není dno a že se dá klesnout ještě hlouběji, ano dá, ale to už není dno ze kterého se dá odrazit, nýbrž bahno z kterého není cesty zpět. Jsme postaveni před volbou, zdali dno?, nebo bahno? Odrazit se? Či zahrabat se? Dabingová sekce Herecké asociace v čele s prezidentem Herecké asociace Jiřím Hromadou, cítí povinnost nabídnout vám cestu, jak se od neblahého dna odrazit. Možná si říkáte, že takových pokusů už bylo… a stejně se nic nestalo. Proto mi nejdříve dovolte, vrátit se k poslednímu pokusu před šesti lety, kdy jsme se snažili prosadit zlepšení našich podmínek. Cestu k prosazení našich požadavků, jsme rozdělili na dvě fáze. První fáze: Přimět výrobce, aby nám do smluv zapisovali dobu splatnosti,,max. 45 dnů“, minutáž, název pořadu a jméno zadavatele. Po tvrdém jednání s výrobci i za pomoci bojkotu některých studií, se nám podařilo prosadit, že se výrobci smluvně zavázali, že budou dodržovat sjednané podmínky. Jediný kdo smlouvu nepodepsal, byl pan Tichý a do měsíce své studio definitivně uzavřel. Možná někdo namítne, že některá studia tyto podmínky stejně nedodržují i když to máme ve smlouvě(ale pozor máme to ve smlouvě, což před tím nebylo.) Z vlastní zkušenosti vím, že stačí upozornit na pozdní splatnost a většinou se okamžitě zjedná náprava. Pokud víte o studiích, kde permanentně nedodržují smluvní podmínky, tak prosím, abyste nám to oznámili a Herecká asociace bude jednat. Ve druhé fázi našeho plánu bylo navýšit naše honoráře a vytvořit podlahu, pod kterou se pracovat nebude. Bohužel k těmto krokům už nedošlo. Důvod proč se tak nestalo, vidím právě v tom, že naše požadavky byly rozděleny na dvě části. I když se nám první fáze podařila, stála nás všechny tolik sil, odvahy i obětí, že na druhou fázi už nezbylo dostatek energie. Z tohoto příkladu našeho nedokončeného úsilí si můžeme vzít tři plus. Za prvé: víme, že jsme schopni se z organizovat a prosazovat podmínky, za druhé: jsme poučeni z chyb minulých, a za třetí: výrobci nás začali brát vážně. Právě výrobci byli jedni z těch kteří nás přiměli k tomu, abychom se pokusili zvrátit toto propadání se do bahna, protože s námi se topí i oni. Může být sebeslušnější studio, které by chtělo dávat herci, co si zaslouží, ale co má dělat, když je konkurence ochotna vyrábět za méně. Co mu zbývá, než přizpůsobit se, anebo skončit. Jsme na tom vlastně úplně stejně. Kam to, ale vede? Vede to k zániku Českého dabingu. Protože s dalším snižováním se herci začnou vzdávat této práce a raději budou hledat něco, čím uživí své rodiny. A divák, než aby slyšel otrocký překlad z úst šišlajících amatérů bez emocí, dá přednost titulkům. Konkurenční boj v podobě podhazování cen na úkor herců musí skončit. Není možné, aby jste v roztočeném seriálu, který točíte několik měsíců dostali najednou o třetinu nižší honorář, jen proto, že seriál převzalo jiné studio. Tak jak se to stalo třeba SDI,kdy jim bylo odejmuto několik projektů, bez jakéhokoli upozornění. Jediná možnost jak se tomu ubránit, je stanovit přesná pravidla, která budou platit, pro všechna studia stejně. Nechali jsme se inspirovat Německem, kde tento systém funguje naprosto bez problémů. Dovolte mi, abych vám přednesl návrh dabingové sekce, jak by tato pravidla měla vypadat. 1)Replika Herec by měl být placen od repliky-Je to nejspravedlivější a nejpřehlednější způsob. Herec si může okamžitě spočítat za kolik pracuje a nebude bit, za to, že když je třeba o půl hodiny rychlejší, než byl stanovený čas, hned se mu strhávají peníze. Jak to bude vypadat v praxi: ,bude stanovena tak zvaná normostránka, která opět bude platit pro všechna studia stejně. Základ je velikost písma a délka repliky. Replikou myslíme od nádechu, citoslovce, křiku až po maximálně tři řádky textu. Jeden řádek může mít maximální počet znaků.(45)V těchto 45.znacích není zahrnut, název postavy a kód. Počet replik musí být uveden ve smlouvě. 2) Nástupné Mimo honorář za repliky by měli herci dostávat také takzvané nástupné, bez ohledu na počet replik….I řemeslník, nebo opravář, který k vám přijede domů si krom odvedené práce zaúčtuje příjezdné. Nástupným navíc budou chráněni ti co přijedou, třeba jen na 20 replik. Nástupné musí být uvedeno ve smlouvě, platí pouze pro jednu natáčecí frekvenci a pro maximální počet 3.projektů,například,,dva seriály a jeden film“. 3)Licence Prodej licence za užití díla pro zadavatele, bude zahrnut v ceně za repliku(ovšem tato licence bude platit pouze pro jeden subjekt)Například: zadavatel, třeba tv.Nova může užívat námi vytvořené dílo, ale nesmí ho prodat bez našeho souhlasu dalšímu subjektu. Prodej licence za užití díla pro více třetích osob bude cena za dvojnásobek replik celkem. Dám příklad, přijdete na jeden film do studia, od produkce už předem víte, že máte 100 replik,(berme že replika má cenu deseti korun, cena repliky se dělí na dvě části 5 kč.za výkon a 5 kč za prodej licence pouze jednomu subjektu a nástupné 500 kč.)Ve smlouvě by tedy mělo být zaneseno :Odměna za nástupné 500 kč. Odměna za umělecký výkon v počtu 100 replik 500 Kč. Odměna za užití výkonu pouze jedné třetí osobě 500Kč A odměna za poskytnutí licence dalším třetím osobám 1000 Kč. Celková odměna tedy činí 2500 kč.V případě, že zadavatel bude rozhodnut že námi vytvořené dílo, nebude prodávat dalším subjektům, například jiným televizním stanicím, na nosiče DVD atd. Bude celková cena 1500 kč. Zadavatel má na vybranou, chce-li s vytvořeným dílem dál obchodovat, musí studiu přidat na náklady za poskytnutí licence dalším třetím osobám. 4)Dabing pro kina Protože víme, že rozpočty na výrobu dabingu do kin jsou několikanásobně vyšší a protože práce herce je v tomto případě náročnější i časově. Domníváme se, že odměna by měla být dvojnásobná, než u běžného dabingu. Vyjma nástupného, které by se nezvyšovalo. Tak vypadá náš návrh pravidel, který bychom s vaším souhlasem rádi prosazovali u výrobců i zadavatelů. Herecká asociace s dabingovou sekcí je připravena, pečlivě a zodpovědně i za pomoci právníků jednat. Nabízíme vám cestu, která nebude snadná, ale jediná možná. Jestli chceme, aby si naší práce vážili ostatní, musíme si ji nejdřív začít vážit sami. Děkuji za pozornost. Zdeněk Hruška          

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434