Zápis z jednání na HA dne 19. 10. 2012

Zápis z jednání na HA dne 19. 10. 2012

                Přítomni: Jiří Hromada, Marta Hrachovinová,Apolena Veldová, Ze zápisu schůze SaH 5. 6. 12: M. Hrachovinová informovala předsednictvo SaH o jednání s prezidentem Herecké asociace Jiřím Hromadou o možné spolupráci s HA a o zaštítění poděbradského festivalu touto institucí z důvodu neudržitelnosti podmínek financování festivalu i přípravných prací, které dosud vykonávala převážně sama předsedkyně SaH. V návrhu jsou 3 varianty řešení: Vše zůstane při starém, HA bude udílet cenu, kterou bude sponzorovat HA převezme záštitu nad festivalem, bude udílet a sponzorovat cenu, bude spolupracovat na přípravě festivalu se sdružením SaH spolu s městem Poděbrady a jeho institucemi HA převezme ozganizaci PDP a SaH časem zanikne Předsednictvo SaH se usneslo na 2. variantě řešení, přičemž konečná podoba se musí teprve dojednat. Tyto informace předsedkyně HA předala. Z jednání dne 19. 10. 2012 a) HA převezme záštitu nad festivalem, bude udíle Cenu HA = grafický list + 2000 CZK pro každou kategorii + dvouleté bezplatné členství v HA (pro vítěze-studenty uměleckých škol či profesionály) b) účast členů prezidia na PDP + Jiří Hromada na předávání cen, c) účinkování v pořadech: v roce 2012 v pořadu Cesty vítězů NP a PDP – Mirek Táborský, Apolena, Martin Veldovi a Milena Steinmasslová Finanční zajištění PDP: Žádost o příspěvek na PDP – HA (Norské fondy) Dobrozdání HA při žádostech SaH o granty Žádosti podané SaH – MK ČR ORNK a SOLK, v plánu: Státní fond kultury Středočeský kraj Poděbrady – město Pomoc HA při hledání sponzorů PDP Nabídka pro sponzory – uvedení loga na všech propagačních materiálech a na webových stránkách HA; možnost natočení videa z PDP (s viditelným logem) a jeho uvedení na stránkách HA Webové stránky: umožnit sdružení SaH, aby svou činnost, především informace k PDP, uvádělo na stránkách HA – nutno technicky vyřešit Získávat nové členy SaH z řad mladých účastníků PDP Zapsala Marta Hrachovinová

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434