Dopisy politické reprezentaci

Dopisy politické reprezentaci

Prezident HA napsal dopis předsedovi ČSSD – B. Sobotkovi, ve kterém ho seznámil s rozhodnutími zastupitelů ČSSD, která v Ústí nad Labem, Brně či Opavě vystavují divadla reálnému nebezpečí likvidace. Dále ho vyzval ke spolupráci na přípravě znění návrhu Divadelního zákona. Předseda ČSSD v odpovědi ujistil, že konzultoval celou problematiku s předsednictvem kulturní komise ČSSD a bude se jí vzhledem k závažnosti a citlivosti ve spolupráci s odborným zázemím nadále podrobně zabývat. Herecká asociace podobně osloví i další představitele politické reprezentace.

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434