Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Dopisy politické reprezentaci

Prezident HA napsal dopis předsedovi ČSSD – B. Sobotkovi, ve kterém ho seznámil s rozhodnutími zastupitelů ČSSD, která v Ústí nad Labem, Brně či Opavě vystavují divadla reálnému nebezpečí likvidace. Dále ho vyzval ke spolupráci na přípravě znění návrhu Divadelního zákona.
Předseda ČSSD v odpovědi ujistil, že konzultoval celou problematiku s předsednictvem kulturní komise ČSSD a bude se jí vzhledem k závažnosti a citlivosti ve spolupráci s odborným zázemím nadále podrobně zabývat.
Herecká asociace podobně osloví i další představitele politické reprezentace.

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix