Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Karel Höger odpočívá na Slavíně

20130914_10395520130914_10281120130914_103544Vyšehrad 14.9. 2013 (6)

20130914_103827
Od soboty 14. září jsou na vyšehradském Slavíně v Praze na jednom s posledních míst této krypty uloženy i ostatky legendárního herce Národního divadla Karla Högera (1909 – 1977). Urna s jeho popelem spočinula na tomto věhlasném místě, kde jsou pohřbeni velikáni české vědy a kultury na žádost Evy Högerové, kterou podpořily Herecká asociace, Český rozhlas i Národní muzeum, v jehož archivu je uložena hercova osobní pozůstalost. Definitivní souhlas pak dal spolek Svatobor, který Slavín spravuje.

Spolu s popelem vpravdě národního umělce spočívají na společném místě například Ema Destinová, Otilie Beníšková, Zdeněk Štěpánek, Ladislav Boháč nebo Jaroslav Marvan.

Úvodem přivítal předseda Svatoboru Václav Liška zástupce institucí, kteří tento pietní akt iniciovali a spolu s nimi hercovi nejbližší přátele, kolegy a obdivovatele (z Národního divadla mezi nimi byla Taťána Medvecká, členka prezidia HA). Závěrem smutečního aktu, ve kterém připomněl Högerovy myšlenky adresované Lyře Pragensis prezident Herecké asociace Jiří Hromada, promluvil děkan Vyšehradské kapituly Tomáš Holub.

Herecká asociace je velmi poctěna možností spolu prosadit dobrou věc a být přitom, kdy jsou významné osobnosti hereckého umění oceňovány nejen za jejich života.

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix