Novoty v Herecké asociaci i Cenách Thálie

Novoty v Herecké asociaci i Cenách Thálie

Herecká asociace uspořádala 21. listopadu spolu se svým staronovým marketinkovým partnerem, společností Czech Teleaxis tiskovou konferenci, na které byly zveřejněny zásadní novinky týkající se jak samotné asociace, tak její nejviditelnější aktivity, jíž je pořádání divadelních Cen Thálie. Na tiskovce se novinářům představil MgA. Jiří Hromada, který byl na valné hromadě HA v polovině října zvolen novým prezidentem asociace; nahradil Václava Postráneckého, který se po šestiletém úspěšném šéfování kolegiálnímu sdružení rozhodl věnovat už jen herecké práci (zůstává ovšem v prezidiu Herecké asociace i v patnáctičlenném tháliovém Kolegiu). Nový prezident HA oznámil, že ve své funkci hodlá akcentovat komunikaci s oblastními divadly, včetně právní pomoci za situace, kdy se mnohá města snaží o transformaci hereckých souborů. Řekl také, že se zaměří na mladou hereckou generací, která o existenci HA nemá často ani ponětí a která může přinést nové podněty pro její činnost. Za důležitou součást svého působení v čele HA považuje Jiří Hromada také jednání se zadavateli uměleckých zakázek v oblasti rozhlasu, televize, filmu a dabingu s cílem zastavit propad hereckých honorářů. A jako nejdůležitější dlouhodobý záměr si prezident Hromada vytkl to, aby se povedlo vrátit herecké obci právo na reprízné. Při své práci chce představitel divadelníků intenzivně spolupracovat s médii, což se v neposlední řadě, ne-li především týká vyhlašování a produkování Cen Thálie, které tvoří příslovečnou třešinku na dortu připravovaném každoročně Hereckou asociací. V souvislosti s Cenami Thálie se novináři na tiskové konferenci dozvěděli, že Herecké asociaci se podařilo získat silného marketinkového partnera pro pořádání této nejprestižnější divadelní slavnosti –stala se jím společnost Czech Teleaxis zosobněná ing. Peterem Kovarčíkem, která už v minulosti Herecké asociaci s Cenami Thálie pomáhala. Smlouva o spolupráci na tři roky (plus další tříletou opci) byla slavnostně podepsána přímo před zástupci médií. Na tiskovce byl zároveň představen generální partner pro Ceny Thálie 2011, které budou vyhlášeny v Národním divadle 24. března 2012 – je jím známá „minerálně-vodní“ firma Magnesia. Pražské Národní divadlo, jež je letitým tháliovým partnerem HA, se 23. ledna 2012 (od 15 hodin) stane také dějištěm tiskové konference, na níž budou vyhlášeny nominace na výroční Ceny Thálie v tradičních čtyřech oborech (činohra, opera, balet a jiné tanečnědramatické žánry a muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry). Vedle Cen Thálie bude Herecká asociace pokračovat i v dalších svých „veřejných“ aktivitách, mezi něž patří udělování Ceny za mimořádný herecký výkon na novoměstském Hrnci smíchu ( jde o Festival české filmové a televizní komedie), spolupořadatelství Dabingových cen Františka Filipovského s městem Přelouč (HA zde také uděluje a finančně zajišťuje ceny za celoživotní mistrovství v dabingu) a Senior Prix, na nichž Nadace Život umělce oceňuje významné interprety za celoživotní dílo. (hp)

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434