Pojištění výkonných umělců

Pojištění výkonných umělců

Vážené členky a členové Herecké asociace, podařilo se nám dojednat možnost Vašeho pojištění u renomované londýnské pojišťovny – v případě úrazu nebo nemoci, která buď způsobí Vaši krátkodobou nebo dlouhodobou neschopnost vykonávat Vaši uměleckou profesi. Vaše členství v HA v tomto případě znamená (na rozdíl od nečlenů HA) – že při sjednání smlouvy budete mít 10 % slevu. Navíc za každého z Vás dostane HA provizi - ze které bude hrazen Váš členský příspěvek. Přečtěte si prosím pozorně informace uvedené pod tímto oznámením. S jakýmikoliv dotazy se obracejte na zástupce pojišťovny, na kterého jsou uvedeny kontakty na konci zprávy pro Vás. Ať se Vám daří, něžný Advent, milé Vánoce a úspěšný vstup do Nového roku (třeba s dobrým pojištěním) ... ...Vám za Hereckou asociaci od srdce přeje Jiří Hromada prezident POJIŠTĚNÍ NESCHOPNOSTI VÝKONNÝCH UMĚLCŮ DOSAHOVAT PŘÍJMY (Exkluzivní nabídka pro členy Herecké asociace - o 10 % nižší výše pojistného) (Exkluzivní nabídka pro členy Herecké asociace - z provize úhrada vašeho členského příspěvku) Společnost London Direct Underwriters, a.s. ve spolupráci s Hereckou asociací nabízí unikátní pojištění profesionální kariéry pro členy (i nečleny) asociace. V případě, že umělec není následkem úrazu nebo nemoci schopen pokračovat ve své kariéře (a to jak dočasně, tak trvale) poskytne společnost LDU náhradu ušlých příjmů. Při trvalém (předčasném) ukončení kariéry se jedná o jednorázové odškodnění až do výše trojnásobku ročního příjmu (při dočasném přerušení - nárok na týdenní náhrady). Trvalá celková neschopnost dosahovat příjem: stav, způsobený úrazem nebo nemocí, který již není vratný a pojištěná osoba není schopna dále vykonávat činnosti, které byly pojištěny. Vyplácí se obvykle po 12 měsících nebo dříve, kdy je stav zřejmý (jednorázová výplata pojištěné částky). Dočasná celková neschopnost dosahovat příjem: nemoc nebo úraz (spoluúčast 30 dnů, výplata max. 52 nebo 104 týdnů. Např. roční výdělek: 1,000.000 Kč - týdenní výplata 10.000 Kč). Pojištění kryje navíc smrt úrazem (1,000.000 Kč). Nikoli však úmrtí následkem nemoci. Pojistitel: HCC International Insurance, sídlo v Londýně, rating S&P „AA“; povolení ČNB pro Českou republiku. Dotazy: London Direct Underwriters, a.s., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1 telefon: 604 330 303 email: pulchart@lducz.eu

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434