Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Uložení ostatků R. A. Strejky

25. 4. v 10.00 proběhl u Nadačního hrobu na Vyšehradě – důstojný pietní akt uložení ostatků herce R. A. Strejky. Za účasti prezidenta HA (položil na náhrobek velký věnec s trikolorou od Herecké asociace a malý věnec od přítele zemřelého L. Branče), dále ředitelky NŽU D. Hrnčířové, O. Suchého, A. Cibulky a redaktorů z ČT24 (která vstoupila přímým přenosem) i dalších médií – zavzpomínali přítomní během zvukového sestřihu z rolí pana Strejky na jeho bohatý herecký život, především ve filmech z 30-40 let.

Z tohoto pietního aktu přinesla média početné informace.
Další článek…
A další článek…
A ještě další článek…

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix